Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Výroční zpráva > Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

 

A. Sociální a výchovná péče 

Kapacita zařízení sociálních služeb, počet uživatelů ke konci sledovaného období,

obložnost v %, evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu, počet příjmů

a ukončení pobytu, průměrný věk uživatelů ve sledovaném období

 

Domov pro seniory

Kapacita

7

Počet uživatelů k 31.12. 2009

6

Obložnost

99%

Evidenční počet neuspokojených uživatelů

16

Počet přijatých uživatelů

0

Počet ukončených pobytů

1

Průměrný věk uživatelů

94,1

Domov se zvláštním režimem

 

Kapacita

60

Počet uživatelů k 31.12. 2009

52

Obložnost

95,65%

Evidenční počet neuspokojených uživatelů

18

Počet přijatých uživatelů

19

Počet ukončených pobytů

21

Průměrný věk uživatelů

74,4

 

Úroveň poskytovaných služeb - ubytování – počet pokojů a lůžek na pokojích, vybavenost

Pokoje v domově

Počet lůžek na pokoji

Počet pokojů

6

6

4

4

3

5

Vybavení pokoje:

·         dřevěné polohovací lůžko/většina elektrické/

·         dřevěný noční stolek

·         židle a stůl, někde křesla, / dle potřeby toaletní  křesla /

·         skříně jsou na některých pokojích

·         pojízdný stoleček na jídlo/ imobilní klient /

·         umyvadlo se studenou a teplou vodou / ne na oddělení mužů /

·         televizor

·         dekorace/obrázky, květiny, nástěnky, drobné vlastní předměty/

·         dva pokoje jsou vybaveny ledničkou

·         tlačítko signalizace pro přivolání personálu

·         kapacita zůstala stejná jak v roce 2008 - 67 lůžek 

Úroveň poskytovaných služeb, poskytnutí stravy, náklady na stravování (stravovací jednotka, režie), konzultace stravy, jídelníček, diety, apod.

 

Úhrada za poskytnutí stravy v roce 2009

 

strava

 

Snídaně/režie

Oběd/režie

Večeře/režie

vedlejší jídlo

2x/3x-diabetici/režie

Celkem

druh stravy

cena

normální

16/11

27/19

19/13

 

62/43/105

dietní

10/7

27/19

15/11

12/8

64/45/109

diabetická

10/7

27/19

17/13

18/12

72/51/123

  Kromě uvedené stravy je poskytována také bezlepková dieta 77,-Kč bez 

  režie. Samozřejmě, že strava je poskytována dle přání uživatelů a na základě

  indikace lékaře dle zdravotního stavu uživatelů také ve formě mleté,

  mixované.

  V našem zařízení si mohou uživatelé vybrat ze dvou druhů snídaní /5 x týdně/ a

  ze dvou druhů obědů /2 x týdně/.

  Připomínky uživatelů jsou řešeny dle zápisů v knize spokojenosti s jídlem na    

  stravovacích komisích. Uživatelé mají možnost se vyjadřovat k tomu, co by

  chtěli na jídelníčku /individuální rozhovory s uživateli/.

 

  Čísla dokladující práci stravovacího úseku:

Ob-dobí

obědy

klienti

Zamě-stnanci

Zamě-stnanci bývalí

ostatní stráv-níci

Studen-ti

Celkem

strava nor-mální

strava dietní

strava diabetická/neulep-ková

rok 2009

13059

331

82162 / 272

6844

2243

6081

52

37152

  Ceny obědů:

·         zaměstnanci                               13,- Kč

·         cizí strávníci                               46,- Kč

·         důchodci /bývalí pracovníci/       20,- Kč

·         studenti                                     26,50,- Kč v lednu a od února 27,- Kč

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti uživatelů 

LEDEN                                                   ÚNOR                                                      BŘEZEN

arteterapie

40 uživatelů

psycholog

5 uživatelů

sledování filmu

44 uživatelů

muzikoterapie

12 uživatelů

masopustní zábava

60 uživatelů

arteterapie

24 uživatelů

trénování paměti

4 uživatelé

arteterapie

27 uživatelů

muzikoterapie

38 uživatelů

ruční práce

9 uživatelů

ruční práce

11 uživatelů

prezentace léčiv

12 uživatelů

sledování filmu

40 uživatelů

trénování paměti

5 uživatelů

psaní dopisu

2 uživatelé

psaní dopisu

2 uživatelé

sledování filmu

41 uživatelů

cvičení

5 uživatelů

cvičení

2 uživatelé

muzikoterapie

26 uživatelů

trénování paměti

12 uživatelů

hry

6 uživatelů

psaní dopisu

1 uživatel

hry

3 uživatelé

test – MMSE, deprese

8 uživatelů

hry

1 uživatel

ruční práce

5 uživatelů

 

 

Test – MMSE, deprese

20 uživatelů

 DUBEN                                                  KVĚTEN

arteterapie

14 uživatelů

arteterapie

11 uživatelů

sledování filmu

46 uživatelů

trénování paměti

17 uživatelů

výlet

1 uživatel

uzikoterapie

36 uživatelů

muzikoterapie

26 uživatelů

Den matek

41 uživatelů

ruční práce

2 uživatelé

vycházka

30 uživatelů

trénování paměti

6 uživatelů

přednáška k výročí 8. května

18 uživatelů

pálení čarodějnic

33 uživatelů

sledování filmu

26 uživatelů

návštěva zahradnictví

1 uživatel

výlet

3 uživatelé

nácvik chůze

4 uživatelé

cvičení

19 uživatelů

 

 

psycholog

7 uživatelů

ČERVEN                                                                      ČERVENEC

 

posezení v altánu,poslech hudby

17 uživatelů

psycholog

9 uživatelů

muzikoterapie

36 uživatelů

muzikoterapie

33 uživatelů

táborák

30 uživatelů

oslava narozenin

5 uživatelů

vycházka

27 uživatelů

arteterapie

10 uživatelů

sbor hudební Moravské Budějovice

44 uživatelů

opékání párků

39 uživatelů

cvičení

11 uživatelů

cvičení

8 uživatelů

psaní dopisu

1 uživatel

vycházka

17 uživatelů

okopávání záhonků

7 uživatelů

ruční práce

3 uživatelé

sázení květin do truhlíků

10 uživatelů

práce na zahradě

3 uživatelé

ruční práce

2 uživatelé

hudební vystoupení Viola

37 uživatelů

návštěva kostela

1 uživatel

výlet

13 uživatelů

 

 

přednáška – Husitství

17 uživatelů

 

SRPEN                                               ZÁŘÍ                                                                   

                                                                                                                                      

táborák

36 uživatelů

táborák

34 uživatelů

arteterapie

18 uživatelů

vycházka

8 uživatelů

muzikoterapie

33 uživatelů

arteterapie

20 uživatelů

psycholog

6 uživatelů

trénování paměti

11 uživatelů

oslava narozenin

21 uživatelů

posezení v altánku

19 uživatelů

posezení v altánku

34 uživatelů

cvičení

2 uživatelé

cvičení

20 uživatelů

nácvik chůze

6 uživatelů

vycházka

14 uživatelů

sledování filmu

27 uživatelů

výlet

7 uživatelů

muzikoterapie

15 uživatelů

návštěva kostela

2 uživatelé

hry

4 uživatelé

trénování paměti

3 uživatelé

pečení

9 uživatelů

čtení

6 uživatelů

testy – MMSE, deprese

24 uživatelů

hry

2 uživatelé

ruční práce

1 uživatel

 

ŘÍJEN                                                           LISTOPAD

Den seniorů

38 uživatelů

vycházka

25 uživatelů

Tai – chi - cvičení

34 uživatelů

arteterapie

30 uživatelů

arteterapie

28 uživatelů

muzikoterapie

16 uživatelů

přednáška – historie Brna

23 uživatelů

sledování filmu

35 uživatelů

muzikoterapie

36 uživatelů

Tai – chi – cvičení

35 uživatelů

oslava narozenin

7 uživatelů

čtení

1 uživatel

nácvik chůze

3 uživatelé

trénování paměti

3 uživatelé

vycházka

4 uživatelé

hry

4 uživatelé

sledování filmu

9 uživatelů

nácvik chůze

2 uživatelé

hry

5 uživatelů

oslava narozenin

9 uživatelů

trénování paměti

8 uživatelů

testy – MMSE, deprese

17 uživatelů

 

PROSINEC

psycholog

5 uživatelů

mikulášská besídka

60 uživatelů

vánoční besídka

34 uživatelů

přednáška – téma hasiči

6 uživatelů

pečení

17 uživatelů

zdobení stromku

13 uživatelů

Tai – chi - cvičení

29 uživatelů

zpívání koled

29 uživatelů

arteterapie

13 uživatelů

muzikoterapie

21 uživatelů

vycházka

1 uživatel

soutěž

9 uživatelů

psaní dopisu

1 uživatel

trénování paměti

4 uživatelé

nácvik chůze

3 uživatelé

oslava narozenin

7 uživatelů

 

B.  Zdravotní péče a rehabilitace

 

Zajištění lékařské péče -  ordinační hodiny praktického lékaře pro uživatele, zda je ordinace přímo  v zařízení nebo klienti docházejí jinam, zajištění lékařské péče mimo pracovní  dobu tohoto lékaře,  předpisy léků pro uživatele a poukazy na zdravotní pomůcky atd.

 

Lékařská péče je zajišťována minimálně jednou týdně praktickým lékařem přímo v domově každou středu, obyčejně v době od 12,30 hod. – 15,30 hod. A také lékař přijíždí dle potřeby každý den, pokud je telefonicky přivolán. Nejpozději do 14,00 hod. V pozdějších hodinách, o víkendech a svátcích je volána RZS. Ostatní odborná péče u specialistů je poskytována uživatelům dle indikace praktického lékaře.

Předpisy léků a poukazů na inkontinenci zajišťuje praktický lékař.

Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních  -  uveďte počet uživatelů, počet dnů, odborné oddělení a zdravotnické zařízení, kde byli uživatelé hospitalizováni – dvě tabulky

 

 

 

   Oddělení

Domov pro seniory

Domov se zvl. režimem

Celkem

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

Rok 2007

Chirurgie Brno

-

-

64

-

64

-

64

Interna ZN

-

4

40

48

40

52

92

Onkologie ZN

-

-

32

51

32

51

83

LDN MB

-

-

61

183

61

183

244

Psych. Brno

-

-

82

264

82

264

346

Chirurg. ZN

5

39

39

33

44

72

116

Nervové ZN

11

11

-

17

11

28

39

Plicní ZN/Jevíčkko

-

-

0/121

15

121

15

136

Kožní TR

-

-

20

17

20

17

37

Oční ZN

-

-

-

2

-

2

2

Infek. ZN

-

-

8

-

8

-

8

Kardiol. Brno

-

13

-

-

-

13

13

Traumatol. ZN

-

-

18

7

18

7

25

CELKEM

16

67

485

637

501

704

1205

 

Oddělení

Domov pro seniory

Domov se zvl. režimem

Celkem

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

Rok 2009

Chir. amb. MB

3

-

2

-

5

-

5

Chir. amb. ZN

2

-

2

4

4

4

8

Urolog. amb. ZN

-

-

7

2

7

2

9

Zubní Blížkovice

-

-

52

14

52

14

66

Hematologie Brno

-

-

7

3

7

3

10

Ortopedie ZN

-

-

2

1

2

1

3

Urologie MB

-

1

-

3

-

4

4

Kožní MB

4

-

9

8

13

8

21

Oční MB

-

-

-

1

-

1

1

Plicní MB

1

-

2

1

3

1

4

Plicní ZN

-

-

5

1

5

1

6

Dia poradna MB

3

2

-

-

3

2

5

Glaukom ZN

2

2

1

2

3

4

7

Oční ZN

-

-

6

3

6

3

9

ORL ZN

-

-

4

1

4

1

5

Interní a. ZN

1

3

8

1

9

4

13

Interní a. MB

2

3

-

2

2

7

9

A. chron. ran ZN

-

-

4

6

4

6

10

CT ZN

-

-

-

2

-

2

2

RTG ZN

1

-

3

1

4

1

5

Ortop. a. TR

-

-

-

1

-

1

1

Onkologie ZN

-

-

2

2

2

2

4

EKG ZN

-

1

-

-

-

1

1

Cévní ZN

-

-

1

-

1

-

1

Endoskopie ZN

-

-

-

1

-

1

1

Dia ZN

-

-

1

1

1

1

2

Psych. ZN

-

-

1

-

1

-

1

Gastro ZN

-

1

-

-

-

1

1

Gastro MB

-

-

5

-

5

-

5

ORL MB

1

-

-

-

1

-

1

Rehab. ZN

-

-

2

-

2

-

2

Gynekol. MB

-

-

-

1

-

1

1

Traum. ZN

-

-

4

6

4

6

10

Neurolog. ZN

-

-

-

2

-

2

2

EKG Blížk.

-

-

11

1

11

1

12

Hematom. ZN

-

-

6

1

6

1

7

Celkem

 

 

 

 

 

 

254

 

Výskyt dekubitů, prevence

 

Za rok 2009 se dekubity vyskytly u dvou uživatelů (plně imobilních) na hýždích. Prevenci, kterou provádíme: polohování, vysazování do křesla, podávání nutridrinků, častější přebalování, promazávání, ošetřování kůže určenými přípravky, dodržování pitného režimu, používání antidekubitních aktivních matrací, podkládání míst ohrožených dekubity vhodnými pomůckami (věnečky, mumie, polštářky, aj.).

 

Rehabilitace - vybavenost rehabilitačním zařízením a pomůckami, % využívání rehabilitace uživateli, druhy rehabilitace, které jsou v zařízení k dispozici, kdo rehabilitaci indikuje a kontroluje

 

Rehabilitačního pracovníka nemáme, takže klasickou rehabilitaci neprovádíme. S uživateli ale pracujeme s různými pomůckami (ježek, biolampa,aj.), provádíme nácvik v chodítkách, s tříkolkou, aktivity na ortopedu, cvičení tai-chi, aj.

 

Restriktivní opatření - typy restriktivních opatření ( vypište počet evidovaných restriktivních opatření za rok 2009)

 

V roce 2009 jsme žádnou restrikci nepoužili, nebyl důvod. Jsou používány postranice u lůžka, ale jen u uživatelů plně imobilních, u těch, kteří to sami vyžadují. Dále na lékařské doporučení. Vždy se ale použití postranic řeší písemným souhlasem uživatele a po měsíci se vše znovu prověřuje. Jinak není problém postranice odstranit, pokud si to uživatel přeje.

 

Vykazování  zdravotním pojišťovnám

 

V našem domově vykazujeme zdravotní péči dvěma pojišťovnám ( VZP a ZP MV)

V loňském roce jsme vykázali úkony na částku 613.000,-Kč.

Vykazujeme tyto úkony:

-          06613  ošetřovatelská intervence

-          06621  odběr krve

-          06623  aplikace léčebné terapie (léky, injekce, masti)

-          06629  péče o ránu (převazy)

-          06611  zavedení administrativy při příjmu uživatelů

-          06649  bonifikační kód za práci v sobotu, neděli a ve svátcích

-          06645  bonifikační kód za práci v noci

 

Ostatní

 

Zkvalitnění péče o uživatele vidíme i v ostatních skutečnostech, které mu zpříjemní pobyt

v domově. V tomto směru jsme v roce 2009 pořídili ochrany na postranice (zabrání vsunutí končetin do prostoru postranic), nakoupila se další elektrická polohovací lůžka, nové povlečení (barevná), nové barevné přehozy na lůžka, nové peřiny a polštáře, barevné závěsy na některé dveře (zabezpečení intimity), zakoupení společenských her (díky nim se procvičuje i jemná motorika).

 

II. Plnění úkolů v personální oblasti

 

Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období  - viz přiložená tabulka č.1

 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2009

Domov pro seniory Hostim 

kategorie

platová
třída
k
1.1. 2009

změna třídy v průběhu roku

počet zaměstnanců

změna počtu zaměstnanců

evidenční počet
zaměstnanců

k 31.12.2009

přírůstky

Úbytky

ředitel

12

 

1

 

 

1

účetní

9

 

1

 

 

1

účetní

8

 

1

 

 

1

účetní

7

 

1

 

 

1

referent

 

 

 

 

 

0

THP celkem

 

 

4

0

0

4

všeobecná sestra bez odborného  dohledu

 

 

 

 

 

0

všeobecná sestra bez odborného  dohledu

9

10

7

1

1

7

všeobecná sestra pod odborným  dohledu

 

 

 

 

 

0

zdravotnický asistent

 

 

 

 

 

0

nutriční terapeut

 

 

 

 

 

0

fyzioterapeut

 

 

 

 

 

0

masér

 

 

 

 

 

0

ošetřovatel

5

 

2

 

 

2

sanitář

 

 

 

 

 

0

zdravotničtí pracovníci celkem

 

 

9

1

1

9

vychovatel

 

 

 

 

 

0

vychovatel

 

 

 

 

 

0

vychovatel

 

 

 

 

 

0

pedagogičtí pracovníci celkem

 

 

0

0

0

0


prac.soc. péče - aktivizační činnost

 

 

 

 

 

0

prac.soc.péče obslužná péče

4

 

10

 

 

10

prac.soc.péče - aktivizační

7

 

3

2

2

3

sociální pracovník

8

 

2

 

 

2

sociální pracovník

 

 

 

 

 

0

pracovníci sociální péče celkem

 

 

15

2

2

15

kuchař

5

 

3

 

1

2

kuchař

4

 

1

 

 

1

kuchař

3

 

1

2

1

2

pradlena

2

 

2

 

 

2

krejčí

 

 

 

 

 

0

uklizečka

2

 

4

1

 

5

údržbář - řidič

 

 

 

 

 

0

údržbář

5

 

1

 

 

1

skladník

 

 

 

 

 

0

vrátný

 

 

 

 

 

0

provozní zaměstnanci celkem

 

 

12

3

2

13

CELKEM zaměstnanci

 

 

40

6

5

41

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období

 

Probíhala pravidelná z BOZP a PO všech pracovníků, žádné pracovní úrazy nebyly.

 

Pracovní neschopnost dle funkcí - počet kalendářních dnů nemoci, procento nemocnosti za sledované období

Funkce:

Počet kal.dnů nemoci

Procento nemocnosti

PSP obslužná péče

200

 

PSP aktivizační

98

 

sociální pracovnice

0

 

ošetřovatel

103

 

všeobecná sestra

130

 

ředitel

0

 

účetní

31

 

kuchařka

64

 

uklízečka

217

 

pradlena

33

 

údržbář

0

 

celkem

876

4,81

Práce přesčas

 

V případě vzniku práce přesčas se vybírají hodiny pokud možno v nejbližší době.

  

OON - klienti za drobné práce v domově, lékař za práce, které nehradí zdravotní pojišťovny

OON

MĚSÍC

PŘÍJEM

DAŇ

VYPLACENO

LEDEN

1.540,-

234,-

1.306,-

ÚNOR

1.394,-

210,-

1.184,-

BŘEZEN

1.612,-

242,-

1.370,-

DUBEN

1.274,-

190,-

1.084,-

KVĚTEN

1.563,-

235,-

1.328,-

ČERVEN

1.659,-

251,-

1.408,-

ČERVENEC

1.660,-

252,-

1.408,-

SRPEN

1.467,-

220,-

1.247,-

ZÁŘÍ

1.419,-

214,-

1.205,-

ŘÍJEN

1.467,-

220,-

1.247

LISTOPAD

1.419,-

214,-

1.205,-

PROSINEC

1.708,-

258,-

1.450,-

CELKEM

18.182,-

2.740,-

15.442,-

Vzdělávání zaměstnanců (celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, prohlubování kvalifikace, doplnění kvalifikace, vzdělávání pracovníků v sociálních službách)

 

Školení (počet) zaměřené k prohlubování kvalifikace, hrazené organizací:

ředitel 4x

účetní 2x

účetní vedoucí stravování 1x

sociální pracovnice 5x

pracovník sociální péče (přímá obslužná péče) 5x

ošetřovatelka 1x

kuchařka 1x

všeobecná sestra 3x

pracovník sociální péče (výchovná péče) 3x

 

Další školení:

Zdravotní sestry se účastní školení vzhledem k získávání kreditů, aby mohly pracovat bez odborného dohledu.

 

Dále probíhají školení od jiných subjektů a interní školení na úseku sociální a zdravotní péče, např.:

Září 2009 – od firmy Tena

·         druhy inkontinentních pomůcek, standard 6,7,  stravování seniorů

Říjen 2009 

·         motivace k práci,  týmová spolupráce

Září  2009    

·         konference- Stravování seniorů,  týmová komunikace, aktivizace seniorů

Říjen 2009 /jiný subjekt/ 

·         motivace k práci, sebekontrola, řízení změn, mobbing na pracovišti, první pomoc v praxi

Listopad 2009

·         restrikce, etika

Prosinec 2009

·         návaznost zdravotních a sociálních služeb

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1. Výnosy 

Podrobný rozpis všech výnosů,  u vlastních výnosů uvést v komentáři zejména:

 

Rozbor plných úhrad od uživatelů, tj. úhrad nákladů na stravu a ubytování v  členění dle dalších faktorů ovlivňujících výši plné úhrady za pobyt v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a  vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění

 

 

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Převod 2008

-7034

-27 742,5

Předpis

960 848

9 357 164

Platby

958 016

9 344 418

Bydlení

336 750

2 764 621

Strava

241 266

1 900 605

Příspěvek na péči

380 000

4 679 192

Dluh

-9866

-40 488,5

 

Příspěvek na péči -  počet uživatelů, kterým byl přiznán příspěvek na péči dle stupně závislosti (uvádět dle jednotlivých poskytovaných služeb)

 

Příspěvek na péči Domov pro seniory         Domov se zvláštním režimem

 

I.stupeň

2000,- Kč

2 uživatelé

Nemá

0,- Kč

3 uživatelé

II.stupeň

4000,- Kč

2 uživatelé

I. stupeň

2000,- Kč

7 uživatelů

III.stupeň

8000,- Kč

2 uživatelé

II. stupeň

4000,- Kč

14 uživatelů

     IV.stupeň

12000,- Kč

0 uživatelů

III. stupeň

8000,- Kč

16 uživatelů

 

 

 

IV. stupeň

12000,- Kč

12 uživatelů

Příjem za fakultativně poskytovanou službu

Nebyly. Ty, které by připadaly v úvahu, byly zaplaceny z přiznaného příspěvku na péči.

 

Tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče  

613.000,-Kč

Průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od  uživatelů za sledované období

 

Nedoplatky na poskytovaných sociálních službách, měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou:

 

Domov pro seniory                                 Domov se zvláštním režimem

 

Průměrný počet uživatelů

5

Průměrný počet uživatelů

21

Průměrná měsíční výše

3663,-Kč

Průměrná měsíční výše

29614,-Kč

Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výnosů

Nebyly výrazné odchylky

Celkově skončilo hospodaření domova kladně – s výsledkem hospodaření: + 910.000,-Kč za hlavní činnost.

 

III.2. Náklady 

Podrobný rozpis čerpání nákladů  (rozpis nákladů na opravy uvést v komentáři tak, aby bylo zřejmé, jaké opravy se prováděly – drobné, pravidelně se opakující běžné opravy je možné uvést jednou sumou)

 

Rozpis nákladů na opravy:

Pračky, mandl, chladničky, konvektomat                             100.000,- Kč

Výtah                                                                                        5.000,- Kč

Elektrická zařízení                                                                   29.000,- Kč

Plynová zařízení                                                                    133.000,- Kč

Vchodové dveře                                                                     16.000,- Kč

Motorová vozidla                                                                    26.000,- Kč

Pravidelné revize                                                                     44.000,- Kč

Malířské práce                                                                         11.000,- Kč

Informace o probíhajících a ukončených opravách nemovitého majetku nad rámec běžné opravy (stručný popis, částka)

 

Neprobíhají

 

Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu – množství odpadu, rozpis dle druhu, cena za odvoz a likvidaci 1 t odpadu

 

Třídíte odpad na komunální a nebezpečný

Ano/ne

Ano

Způsob zajištění služby

ve vlastní režii/dodavatelsky

Dodavatelsky

Komunální odpad /KO/

 

Množství KO v roce 2006

t

24

Interval svozu

 

1-2 týdně

Subjekt, který provádí svoz KO

název

TS Moravské Budějovice

Subjekt, který likviduje KO

název

ESKO-T s.r.o. Třebíč

Způsob likvidace odpadu

př. spalování

Skládka

V případě spalování, subjekt

 

 

Cena za likvidaci 1t odpadu

1770,- Kč

Nebezpečný odpad/NO/

 

Množství NO

t

4

Subjekt, který provádí svoz NO

název

Nemocnice Znojmo

Subjekt, který likviduje NO

název

Nemocnice Znojmo

Způsob likvidace NO

 

Spalování

V případě spalování uvést subjekt

název

Nemocnice Znojmo

Cena za likvidaci 1kg NO včetně poplatku

13,625,-Kč

Cena za odvoz fekálií

1000,-Kč

 

Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů

 

Odchylky jsou dány především nižším čerpáním prostředků v důsledku úspor. Úspory

v čerpání nákladových položek byly avizovány zřizovatelem vzhledem ke světové krizi. Překročení nákladových položek bylo v oblasti mzdových nákladů, OON a s tím spojenými odvody. Na zvýšené čerpání mzdových prostředků měla vliv zákonná úprava tarifních tabulek. Přečerpané mzdové prostředky byly čerpány z fondu odměn.

 

Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb

Domov pro seniory – roční náklad na lůžko                                           285.446,-Kč

Domov se zvláštním režimem – roční náklad na lůžko                             268.171,-Kč

 

III.3. Finanční majetek

 

Uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP

číslo účtu

zůstatek v Kč

24110-běžný

1,695.435,14

24112-rezervní

1,773.154,34

24113-odměn

558.220

24114-reprodukce

360.543,41

24310-FKSP

494.018,57

Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem FKSP

je 85.850,-Kč:

77.240,- Kč půjčky FKSP,

účet 335 107.710,- Kč – příděl do FKSP – 2%

     900,- Kč životní připojištění – leden 2010

 

Informace o stavu cenin

Ceniny

Kusů

Celkem Kč

Známky

107

1,-

107,-

Známky

19

10,-

190,-

Kolek

1

100,-

100,-

Celkem

 

397,-

 

III.4. Pohledávky a závazky

V komentáři uvést zdůvodnění příčiny neuhrazení pohledávky či závazku, způsob a stav vymáhání pohledávky Samostatně uvést pohledávky, u kterých organizace upustila od vymáhání

Od žádných nedoplatků jsme neupustili.                       

Nedoplatky od klientů za rok 2009 činí 50.000,-Kč.

  

III.5. Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, rozpočtu jiných územních samosprávných celků a dotace na úhradu provozních výdajů, která je nebo má být kryta z rozpočtu EU nebo finančními prostředky svěřenými ČR z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce

 

Podrobný rozpis přijatých dotací  a příspěvků a informace o jejich čerpání

Dotace, příspěvek

Výše dotace, příspěvku v Kč

Příspěvek na provoz bez úč. určení z rozpočtu JMK

1,365.000

Neinv. dotace od MPSV Domov se zvláštním režimem

4,782.300

Neinv. dotace od MPSV Domov pro seniory

592.700

Celková dotace

5,375.000

 

III.6. Investice

Informace o probíhajících (nedokončených) investičních akcích (částky, komentář průběhu akce), informace o akcích v příslušném roce ukončených (částky, komentář průběhu akce a dodržení parametrů daných v investičním záměru)

 

Žádné investice nebyly realizovány, žádné investice nebyly nedokončené. Byl úmysl realizovat nákup pračky do prádelny a nákup motorového vozidla (8 + 1) jako náhrada za 10 let strou felícii.

Tyto investice byly přesunuty do roku 2010.

 

III.7. Doplňková činnost

 

Komentář týkající se doplňkové činnosti

Doplňková činnost je uskutečňována v souladu se zřizovací listinou a ostatními platnými právními předpisy. Účtování je vedeno odděleně.

 

Doplňkovou činností naplňujeme využití volné kapacity kuchyně a jídlo odebírají převážně důchodci z obce.

 

Výnosy v roce 2009               278.614,-Kč

Náklady v roce 2009              245.264,07,-Kč

 

Hospodářský výsledek           33.349,93,- Kč

 

IV. Autoprovoz

Typ vozidla, rok výroby, pořízení, počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, eventuelně skupin vozidel, využití vozidel, opravy, dovybavení, apod.

 

Typ vozidla

Rok výroby

Rok pořízení

Počet ujetých km

Spotřeba l

Průměrná

spotř.

Škoda Felicia

1999

1999

5.518 km

400,5 l

7,3 l

ZNI 17-60

 

 

 

 

 

Fiat Dobló

2002

2002

9.777 km

885,5 l

9,1 l

1B82532

 

 

 

 

 

Kultivační traktor

 

1972

 

11 l

 

T4K14

 

 

 

 

 

Přívěs nákladní

 

1995

 

 

 

24 ZNA 22

 

 

 

 

 

Celkem za pohonné hmoty zaplaceno 33.000,-K

Škoda Felície

·         leden         mytí auta                                            140,- Kč

·         únor          startovací kabely                                240,- Kč

·         září            filtr                                                     743,- Kč

             výměna trubek, hadic a stěračů       3.838,- Kč

             nové pneu                                        4.848,- Kč

·         říjen          výměna termostatu a manžety         1.746,- Kč

·         prosinec    oprava výfuku                                     925,- Kč

Celkem                                                                              12.480,- Kč

 

Fiat Dobló  

·         únor         start. kabely                                         401,- Kč

                                   autokoberec                                         374,- Kč                   

·         březen       oprava spínače tlaku,

                                     kontrola elektroinstalace                  4.443,- Kč

·         červen       oprava klimatizace                            1.390,- Kč

·         září           oprava – výměna letních pneu          8.320,- Kč

                                    dálniční známka                                   220,- Kč

·         říjen           dálniční známka                                  220,- Kč

·         prosinec     vyvážení pneu                                     290,- Kč

 Celkem                                                                              15.658,- Kč

 

Kultivační traktor                                                                         0,-Kč

 

Celkem rok 2009                                                               28.138,- Kč

 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

 

Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období - uvést veškeré syntetické účty, včetně účtů 041, 042, zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku, podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a vyřazeného majetku za sledované období - uvést přírůstky, úbytky majetku položkově včetně drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, u  bezúplatně převedeného majetku uvést komu byl převeden

  

maj. účet

počáteční stav

  příjem/výdej

konečný zůstatek

zdůvodnění

018

83.968,-

- 38.087,-

45.881,-

program sklady - zastaralý

028

5,233.135,42

+150.000,-

 

10 ks el. postele - pořízení

 

 

- 11.879,-

 

el. pec třítroubová - zastaralá

 

 

- 7.090,-

 

mob. telefon – zastaralý, opotřebený

 

 

-15.800,-

 

televizor OTF - neopravitelný

 

 

- 9.677,-

 

varný el. kotel – zastaralý, opotřebený

 

 

- 9.462,-

 

varný kotel el. – zastaralý, opotřebený

 

 

+ 23.453,-

 

škrabka na brambory – výměna za starou

 

 

+ 10.115,-

 

mraznička pultová - pořízení

 

 

+19.605,80

 

PC triline profi PE 3 L –T – pořízení

 

 

- 4.100,-

 

čerpadlo ponorné –  neopravitelné

 

 

- 17.446,-

 

škrabka na bram. – zničená,neopravitelná

 

 

+ 10.190,-

 

televizor Samsung - pořízení

 

 

+ 10.190,-

 

televizor  Samsung - pořízení

 

 

+ 9.590,-

5,390.825,22

televizor LG - pořízení

mj.účet

Kz 1. 1. 2009

           +/ -

Kz 31. 12. 2009

zdůvodnění

021 00

1,966.550,70

            0   

1,966.550,70

 

022 00

2,216.775,13

            0  

2,216.775,13

 

022 10

   198.565,--

            0

    198.565,--

 

022 20

- 335.265,44

    84.657,--  

-419.922,44

Výluka PC 58.964,--

kopírka  25.693,--

Přehled veškerých platných nájemních smluv nemovitého majetku ve správě, včetně dodatků – s uvedením nájemce a výše nájemného za sledované období

 Nemáme.

 

Přehled veškerých uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku

smlouvy

pronajímatel

nájemce

cena

doba trvání

 

ve správě JmK

jiný vlastník

 

není

 

 

 

 

 

Budova zámku, pozemky

Smlouva o nájmu zámku v Hostimě

Obec Hostim

DpS

roční nájemné

467.000,-Kč

1.7.2004-31.12.2030

Budova vodárny

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Obec Hostim

DpS

roční nájemné

3900,-Kč

1.1. 2010 – 31.12.2010

Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku

Nebyly.

 

VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ s uvedením informace o finančním krytí fondů

 

Viz. příloha č. 14 – jednotlivé fondy

 Jednotlivé fondy

fond

tvorba

čerpání

investiční

282.000,-Kč z odpisů

0

rezervní

170.000,-Kč z výsledku

hospodaření

40.000,-Kč z peněžních darů

150.000,-Kč použití peněžního daru z roku 2008 na nákup postelí

odměn

7.000,-Kč z výsledku hospodaření

112.000,- Kč odměny zaměstnancům

FKSP

168.000,-Kč 2% příděl do fondu

12.000,- Kč příspěvek na živ. pj.

19.000,- Kč vstupenky, muzikál

  5.000,- Kč životní výročí

  2.000,- Kč pracovní výročí

Přehled o přijatých darech a jejich použití (k jakému účelu)

1.      Lékárna – Mgr. Alena Svobodová – do RF                   20.000,- Kč

2.      Jarmila Nagyová – do RF                                              20.000,- Kč             Oba bez účelového určení. Dar od paní Nagyové byl přijat před platnosti o souhlasu Rady JMK. 

3.   JMP NET s.r.o                                                                50.000,- Kč         Tento dar je společností evidován jako dar v roce 2009, čerpán byl v letošním roce na nákup 3 ks elektrických lůžek.

Uvedení informace o skutečném finančním krytí jednotlivých peněžních fondů

krytí jednotlivých fondů

fond

finanční krytí

zdroj krytí

investiční

360.000,- Kč

odpisy, účet

rezervní

1,773.000,- Kč

účet

odměn

558.000,- Kč

účet

FKSP

580.000,- Kč

z mzdových prostředků, účet

 

VII. Kontrolní činnost

Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací, vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za předchozí období, informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány, informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

 

A/ Sociální agenda:

1/ úhrada, zůstatek důchodu, vratky

2/ uložení osobních dokladů ve spisech klienta

3/ vedení depozit

Kontroluje: ředitel, ekonomka

 

B/ Zdravotnický úsek:

1/ Dodržování časového harmonogramu práce zdravotního úseku

2/ Dodržování provozního řádu

3/ Dodržování využití čisté pracovní doby

4/ Dodržování režimu dne

5/ Dodržování výdeje stravy a kvality stravy

6/ Dodržování písemností na oddělení

7/ Celková kontrola úklidu a prádelny

8/ Kontrola efektivního využití úklidových prostředků a pracích prostředků

9/ Celková kontrola práce opatrovníků a péče o klienta/sociální problematika/

Kontroluje: vrchní sestra, zástupce vrchní sestry, bod 9. sociální pracovnice

 

C/ Stravovací úsek:

1/ Dodržování časového harmonogramu práce kuchařek

2/ Dodržování diet, technologických postupů

3/ Dodržování provozního řádu a sanitačního režimu

4/ Vedení dokumentace

5/ Kontrola příručního skladu

6/ Kontrola skladu potravin

Kontroluje:   bod 1., 3., 4., 5. vedoucí stravovacího úseku

                     bod 2. vrchní sestra

                     bod 6. ekonomka / u vedoucí stravovacího úseku/

 

D/ Ostatní kontrola:

1/ Kontrola docházky a dodržování a využití pracovní doby zaměstnanců

2/ Kontrola uložení písemností mzdové účetní, účetní,

3/ Komplexní kontrola pokladny, vedoucí stravovacího úseku

4/ Kontrola údržby, využití pracovní doby

5/ Dodržování směrnice OOP, BOZP,PO

Kontroluje: bod 1.-5. ředitel, bod 1., 3., 5.  ekonomka, bod 4. vedoucí provozu

 

Při interních kontrolách nebyly shledány vážné nedostatky. Drobné zjištění byly odstraněny neprodleně ( špatné písemné záznamy, špatné vyplnění tiskopisů, drobný nepořádek na pracovišti)

 

Kontrolní systém byl přepracován, ale stále se na něm pracuje ( i vzhledem ke změnám Zásad a ostatních předpisů), byla provedena změna v interním objednávání – objednávají pouze vedoucí úseků a sociální pracovnice.

Hlavně je třeba zapracovat do kontrolního systému více podrobněji práce s riziky.

 

E/ Externí kontroly:

1/ KHS 13.1.2009 kontrola kuchyně                                                bez závad

2/ KHS 27.4.2009 kontrola hygieny ubytování                                bez závad

3/ OSSZ zjištěn nedostatek – nedoplatek na pojistném 975,- Kč

4/ VZP 9.6.2009 zjištěn nedostatek ve vykazování péče u 3 uživatelů

5/ Pravidelné kontroly hasících přístrojů                                          bez závad

6/ Pravidelné revize elektro, plynu, komínů                                     bez závad

 

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

 

Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů, informace o vypořádání inventarizačních rozdílů.

 

Domov pro seniory Hostim

příspěvková organizace

 

                                                   Výsledná zpráva

                       o průběhu roční periodické inventarizace k 31. 12. 2009

           --------------------------------------------------------------------------

 

 

Ředitel DpS Hostim, příspěvková organizace, vydal dne 16. 11. 2009  příkaz č.2/2009 k provedení roční periodické inventarizace.

 

Ustanovil hlavní inventarizační komisi ve složení:

předseda – Kratochvílová Hana

členové – Stejskalová Michaela, Štrublová Libuše

Hlavní inventarizační komise sestavila dílčí inventarizační.komisi k provádění jednotlivých etap roční periodické inventarizace, a to: na všech sledovaných úsecích bude inventarizace provedena s datem k 31. 12. 2009. Dílčí inventarizační komise provedla inventarizaci u všech materiálových zásob a zvířat. Inventarizace zde započala dne 31. 12. 2009 a skončila 31. 12. 2009. Zásoby byly přepočítány, zváženy a změřeny. Rozdíly nebyly zjištěny žádné, nebyla tedy uložena ani žádná nápravná opatření. DIK konstatuje, že zásoby jsou řádně uloženy a zabezpečeny proti poškození či zničení. Dále DIK provedla inventarizaci na úsecích DNM, DHM, DDNM, DDHM, POE1, POE2, vkladních knížek klientů, ceniny,majetek klientů v úschově, pozůstalosti klientů, pohledávky, závazky, zůstatky na bankovních účtech, stavy na fondech, dohadné účty. Fyzická inventarizace započala 4. 12. 2009 a skončila 20. 1. 2010. Nedostatky byly zjištěny a následně opraveny, jednalo se o přemístění DHIM z místnosti do jiné. Na  ostatních sledovaných úsecích byly odsouhlaseny stavy s účetnictvím, s bankovními výpisy, finanční hotovosti a ceniny byly přepočítány, byly vystaveny soupisky peněz. Vkladní knížky byly zkontrolovány se sestavou. Pohledávky a závazky byly překontrolovány jmenovitě a byly sepsány.

Rozdíly nebyly nikde zjištěny.

 

Inventarizace byla ukončena 30. 1. 2010.

 

 

podpisy  HIK:  Kratochvílová Hana

                         Štrublová Libuše

                         Stejskalová Michaela

 

Hostim dne 9. 2. 2010

 

IX. Zhodnocení roku 2009

 

Uplynulý rok byl ve znamení stálého „boje“ o finanční prostředky. Situace byla nejasná, nejednoduchá, nepřehledná. Krize zaútočila a obrana byla namáhavá. Je vidět, že kromě změny v přístupu k uživatelům sociálních služeb, je třeba řešit systémově i financování sociálních služeb, neboť žít z roku na rok se nedá. Navíc sociální sféra není a nebude nikdy zisková a jen převažující technokratický přístup k řešení financování není na místě. Po úporném roce ale bylo dosaženo dohody všemi stranami, takže domluva a konsenzus je možný, hlavně je vítán!

V tomto duchu probíhala jednání i se zřizovatelem. Hledaly se úspory, kde to šlo. Často to vyvolávalo i pocit bezmocnosti, neboť o těchto skutečnostech museli být informováni i pracovníci. I toto bylo nutné, a myslím si, že jak zřizovatel, tak naše organizace, ale i ostatní, se s tím dokázaly vypořádat.

Jen nelze takto pracovat každý rok, neboť by to odebíralo určitě chuť i motivaci v této naší náročné práci.

Hlavní ale je, že klienti tuto skutečnost nepocítili na kvalitě poskytovaných služeb, a proto by si všichni zainteresovaní zasloužili poděkování.

V našem zařízení jsme často řešili personální otázky zástupů, školení, pravidelné čerpání dovolených, přepracování. To byly hlavní problémy, které nás trápily.

Prasklý plynový ohřívač, porouchaná pračka, neshody klientů navzájem, emotivnější reakce příbuzných a následné uspokojení, nedodané zboží, to vše patří k běžnému životu domova.

Práce na směrnicích, výkazech, podkladech, to bohužel také. Jen ta, ze kterých není efekt, jak by měl (zdravotní pojišťovny), i když u nás jsou příjmy srovnatelné s minulým rokem, je někdy zbytečná. Ale říká se, že, co je psáno, to je dáno. Káva a neformální oddych situaci spraví. A pokud je pochopení oboustranné (zřizovatel, ostatní instituce), pak je to dobré!

V našem zařízení jsme se loni vydali cestou užší specializace na klienty se syndromem demence, k čemuž se začala zaměřovat i školení pracovníků a příprava změn cílové skupiny a s tím souvisejících věcí. To je skutečnost, která se bude linout celou naší prací do budoucna.

Závěrem lze tedy konstatovat, že rok utekl, jak voda, nebylo nutné řešit nějaké velice závažné skutečnosti, ale také jsme se nemohli mnoho „rozjet dopředu v některých směrech.“

Ale nejen kriticky, mnoho věcí se podařilo: aktivnější přístup k sebevzdělávání pracovníků, hlavně v přímé péči, spokojenost klientů a příbuzných (ale vždy se najde něco nepodařeného), větší zapojení klientů do různých aktivit a hlavně ochota všech pokračovat v práci dál. Takže úplně „tmavě“ nelze koukat na rok 2009 a vzhůru do roku 2010.

 

 

Zpracoval: Jindřich Formánek

Podklady dodali: vedoucí úseků, sociální pracovnice, psp-aktivizační

 

V Hostimě: 23.2.2010                                         Mgr. Jindřich Formánek - ředitel