Domov pro seniory
Hostim
příspěvková organizace pozadí-logo
mapa „Rádi Vám podáme ruku k řešení Vaší životní situace“

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Služby, úhrada za poskytnutí stravy a ubytování

KAPACITA Domova pro seniory Hostim, příspěvková organizace v roce 2018:
 
Poskytujeme 1 typ pobytových služeb: Domov se zvláštním režimem  -  67 lůžek
 
poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám s různou formou demence, přičemž režim při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
 
V Domově pro seniory Hostim poskytujeme našim klientům tyto služby:
 
1. poskytování celoročního ubytování
2.   poskytování stravování
3.   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4.   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
      osobní hygienu
5.   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6.   sociálně terapeutické činnosti
7.   aktivizační činnosti
8.   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
      obstarávání nutných osobních záležitostí
 
Celková měsíční úhrada v domově je tvořena složkami:
1.náklady za poskytnutí stravy
2.náklady za poskytnutí ubytování
3.příspěvek na péči v přiznané výši
 
Výše částek jednotlivých složek vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Úhradu za poskytnutí ubytování a stravy si hradí klient ze svého příjmu /většinou důchodu/, přičemž platí, že mu musí zůstat 15 % z jeho příjmu.
Konkrétní částky za jednotlivé druhy služeb, celodenní a měsíční pobyt jsou uvedeny v následující tabulce:
 
 

Budova I.

       

 

UBYTOVÁNÍ

STRAVA BĚŽNÁ, ŠETŘÍCÍ za den

CELKEM

STRAVA DIABET.za den

CELKEM

1 lůžkový

189,-

163,-

10.707,-

170,-

10.920,-

2 lůžkový

185,-

163,-

10.586,-

170,-

10.799,-

   3 lůžkový      180,-                    163,-  10.434,-              170,-   10.647,-

Budova II.

       

Přízemí

UBYTOVÁNÍ

STRAVA BĚŽNÁ, ŠETŘÍCÍ za den

CELKEM

STRAVA DIABET.za den

CELKEM

2 lůž.pokoj

185,-

163,-

10.586,-

170,-

10.799,-

3 lůž.pokoj

180,-

163,-

10.434,-

170,-

10.647,-

1 Patro

UBYTOVÁNÍ

STRAVA BĚŽNÁ, ŠETŘÍCÍ za den

CELKEM

STRAVA DIABET.za den

CELKEM

2 lůž.pokoj

190,-

163,-

10.738,-

170,-

10.951,-

 Budova III.      190,-                    163,- 10.738,-              170,-

 10.951,- 

(Pozn.: Měna v Kč)

STRAVOVÁNÍ:
V domově poskytujeme tři druhy stravy: běžná, dietní a diabetickou stravu.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla + režijní náklady
 

 STRAVA BĚŽNÁ, ŠETŘÍCÍ ve výši 163,- Kč denně.
 DIABETICKÁ STRAVA ve výši 170,- Kč denně
  • Klienti si mohou vybírat ze dvou druhů snídaní 3 dny v týdnu a ze dvou obědů 1x týdně.
  • Snažíme se vařit stravu rozmanitou a podobnou té, na kterou byli klienti z domova zvyklí.
  • Jednou za 3 týdny se schází stravovací komise, která řeší problematiku stravování a přiblíží k přáním a požadavkům klientů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBYTOVÁNÍ:

Domov pro seniory Hostim poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem formou celoročního pobytu.

Našim uživatelům k ubytování nabízíme:

Budova 1: Celková kapacita je 25 lůžek v jednolůžkovém pokoji, ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. . Na prvním patře se nachází dvoulůžkové až pětilůžko pokoje. Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem, televizí a polohovacími lůžky. Dále se zde nachází společná koupelna, WC a jídelna (která slouží i jako společenská místnost). K přesunu do přízemí a zpět slouží prostorný výtah a schodiště. Tato budova je zařízena pro mobilní a imobilní uživatele.

 

 

Budova 2: Celková kapacita je  24 lůžek ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. V přízemí se nachází pokoje uživatelů, místnost pracovníků v přímé péči, sociální zařízení a společná koupelna. Pokoje jsou moderně zařízené, vybavené jsou elektrickými polohovacími lůžky, nočními stolky, židlemi, stoly, umyvadlem, televizí, skříněmi, případně dalším nábytkem.

V prvním patře se nachází pokoje uživatelů a jídelna, která slouží i jako společenská místnost. Kdo chce, může se stravovat přímo na pokoji. Dvoulůžkové pokoje jsou moderně zařízené, vybavené elektrickými polohovacími lůžky, nočními stolky, židlemi, stoly, televizí, skříněmi, sociálním zařízením a koupelnou. 

K přesunu z přízemí do prvního patra a zpět slouží výtah nebo schodiště. Do budovy je bezbariérový přístup.

Pokud se týká zabezpečení pomoci, tak na každém pokoji má k dispozici klient tlačítko na přivolání pracovníka, v obou budovách je zabezpečena nepřetržitá sociální služba. V hlavní budově je stále přítomna zdravotní sestra.

K výzdobě pokoje může uživatel použít drobné osobní předměty, obrazy, fotografie, sošky, vázy aj. (snažíme se zajistit pobyt uživatelům v našem zařízení tak, aby se cítili jako doma).

Budova 3: Celková kapacita je 18 lůžek ve dvoulůžkových pokojích. V přízemí se nachází pokoje uživatelů, místnost pracovníků v přímé péči, sociální zařízení a společná koupelna. Pokoje jsou moderně zařízené, vybavené jsou elektrickými polohovacími lůžky, nočními stolky, židlemi, stoly, umyvadlem, televizí, skříněmi, případně dalším nábytkem.

V prvním patře se nachází pokoje uživatelů a jídelna, která slouží i jako společenská místnost. Kdo chce, může se stravovat přímo na pokoji. Dvoulůžkové pokoje jsou moderně zařízené, vybavené elektrickými polohovacími lůžky, nočními stolky, židlemi, stoly, televizí, skříněmi, sociálním zařízením a koupelnou . K přesunu z přízemí do prvního patra a zpět slouží výtah nebo schodiště. Do budovy je bezbariérový přístup.

K výzdobě pokoje může uživatel použít drobné osobní předměty, obrazy, fotografie, sošky, vázy aj. (snažíme se zajistit pobyt uživatelům v našem zařízení tak, aby se cítili jako doma).

Součástí ubytování je také úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla, lůžkovin, atd..

Úhrada za ubytování:
Výše úhrady za ubytování činí ....... viz. TABULKA
 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI:

K měsíční úhradě se připočte ještě příspěvek na péči, pokud ho klient pobírá, hradí se z něj úhrada za péči. Pokud ho ovšem nepobírá,  potom si úkony péče platí z důchodu jako tzv. fakultativní činnosti.

I.         stupeň              880,-Kč

II.        stupeň             4.400,-Kč

III.       stupeň             8.800,-Kč

IV.       stupeň           13.200,-Kč