Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Výroční zpráva > Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008

  • ZKRÁCENÁ  VERZE:

OBSAH:

Bod I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Bod II. Plnění úkolů v personální oblasti doplnit

Bod III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1. Výnosy

III.2. Náklady

III.3. Finanční majetek

III.4. Pohledávky a závazky

III.5. Dotace a příspěvky

III.6. Investice

III.7. Doplňková činnost

Bod IV. Autoprovoz

Bod V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Bod VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ s

uvedením informace  o finančním krytí fondů Bod VII. Kontrolní činnost

Bod VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Bod IX. Ostatní

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

1.Sociální a výchovná péče

·kapacita zařízení sociálních služeb, počet uživatelů ke konci sledovaného období, obložnost v % . Uvádějte jednotlivě za poskytovanou službu.

·evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu

·počet příjmů a ukončení pobytu

·průměrný věk uživatelů ve sledovaném období

Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace měl v roce 2008 kapacitu 67

lůžek

Domov pro seniory

Kapacita

13

Počet uživatelů k 31.12. 2008

12

Obložnost

97,86%

Evidenční počet neuspokojených uživatelů

2

Počet přijatých uživatelů

4

Počet ukončených pobytů

6

Průměrný věk uživatelů

74,3

 

Domov se zvláštním režimem

 

Kapacita

54

Počet uživatelů k 31.12. 2008

51

Obložnost

96,68%

Evidenční počet neuspokojených uživatelů

2

Počet přijatých uživatelů

12

Počet ukončených pobytů

14

Průměrný věk uživatelů

74,8

Příspěvek na péči - Domov pro seniory (během roku přiznán)

      Nemá

0,- Kč

 

I.       stupeň

2000,- Kč

1 uživatel

II.    stupeň

4000,- Kč

 

III. stupeň

8000,- Kč

3 uživatelé

IV. stupeň

11000,- Kč

1 uživatel

Příspěvek na péči - Domov se zvláštním režimem (během roku přiznán)

Nemá

0,- Kč

1 uživatel

I. stupeň

2000,- Kč

2 uživatelé

II. stupeň

4000,- Kč

5 uživatelů

III. stupeň

8000,- Kč

8 uživatelů

IV. stupeň

11000,- Kč

6 uživatelů

   Příspěvek na péči - Domov pro seniory

      Nemá

0,- Kč

 

V.    stupeň

2000,- Kč

3 uživatel

VI.  stupeň

4000,- Kč

8 uživatelů

VII.          stupeň

8000,- Kč

3 uživatelé

VIII.       stupeň

11000,- Kč

1 uživatel

1 - zemřel

1 - zemřel

1 - zemřel

Příspěvek na péči - Domov se zvláštním režimem

      Nemá

0,- Kč

1 uživatel

I. stupeň

2000,- Kč

13 uživatelé

II. stupeň

4000,- Kč

16 uživatelů

III. stupeň

8000,- Kč

22 uživatelů

IV. stupeň

11000,- Kč

12 uživatelů

2 - zemřeli

4 - zemřeli

5 - zemřelo

2 - zemřeli

K 31.12. 2008 celkem přijato 46. žádostí

-Domov se zvláštním režimem 37. žádostí

-Domov pro seniory 9. žádostí

Fakultativní činnosti za rok 2008

Nebyl žádný příjem.

Nedoplatky na poskytovaných sociálních službách

Měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou:

Domov pro seniory

Průměrný počet uživatelů

8

Průměrná měsíční výše

9311,-Kč

Domov se zvláštním režimem

Průměrný počet uživatelů

23

Průměrná měsíční výše

23.451,-Kč

·úroveň poskytovaných služeb - ubytování – počet pokojů a lůžek na pokojích, vybavenost

Ø dřevěné polohovací lůžko/50ks mechanické, 25ks elektrické/   

Ø dřevěný noční stolek

Ø židle a stůl, někde křesla, / dle potřeby toaletní  křesla /

Ø skříně jsou na některých pokojích /v objektu mužů na každém pokoji/

Ø pojízdný stoleček na jídlo/ imobilní klient /

Ø umyvadlo se studenou a teplou vodou / ne na oddělení mužů /

Ø televizor

Ø dekorace /obrázky, květiny, nástěnky, drobné vlastní předměty/

Ø dva pokoje jsou vybaveny ledničkou

Ø tlačítko signalizace pro přivolání personálu

Ø proti roku 2007 jsme ponížili kapacitu na 67 lůžek

Kapacita pokojů 2008

Počet lůžek na pokoji

Počet pokojů

6

6

4

4

3

5

Kapacita pokojů 2007

Počet  lůžek na pokoji

Počet  pokojů

8

3

6

3

5

2

4

2

3

5

  •  úroveň poskytovaných služeb – poskytnutí stravy - náklady na stravování (stravovací jednotka, režie), konzultace stravy, jídelníček, diety apod.

Stravování klientů zabezpečujeme jídlem z vlastní kuchyně. Klienti se stravují podle svých schopností buď na jídelnách nebo na pokojích.

Poskytuje se strava:  normální, dietní, diabetická

Dle přání a zdravotního stavu je také poskytována strava: šetřící, neslaná, mletá, mixovaná 

Pravidelně se schází stravovací komise ve složení -  sestra -  skladnice – vedoucí stravovacího úseku -  kuchařka - klienti z řad uživatelů

Práce stravovací komise je na velice dobré úrovni. Stará se především o rozmanitost jídelníčku,se schází každé tři týdny aby naplánovala jídelníčky a dále členové této komise z řad klientů se vyjadřují ke každému jídlu a prezentují zde přání své i ostatních klientů. Zaměřuje se také na zavádění vhodných nutričních hodnot jídel, apod. V roce 2007 jsme začali poskytovat ve všední den výběr ze dvou druhů snídaní. Systém volby snídaně ze dvou chodů se v roce 2008 osvědčil, a proto jsme zavedli také jeden den v týdnu výběr ze dvou chodů hlavního jídla.

Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny za sledované období je   

vždy měsíčně kontrolováno, aby nedocházelo k výrazným rozdílům a   

k vyrovnání dochází k 31.12.2008 – rozdíl byl + 39,08,-Kč / plán  

1.824.831,-Kč skutečnost 1.824.791,92,-Kč/.

Zaměstnanci kuchyně 1x ročně absolvují hygienické minimum. které je povinností dle HACCP. Osvědčení o účasti na těchto školení jsou uchována u  mzdové účetní ve spise každého zaměstnance. Dvakrát za rok kuchyni navštíví kontrola z hygienické stanice Znojmo. Od roku 2007 je nově vypracovaný HACCP systém, se kterým je kontrola z HS Znojmo velice spokojena, v provozu nenašla žádné závady a k  chodu kuchyně nemá výhrady .

Kontrolní činnost kuchyně provádí vedoucí stravovacího úseku, kontrolu    

skladu potravin ředitel domova. Během roku nedošlo k žádné závažné situaci 

co se týká hygienické stránky nebo provozní.

 Úhrada za poskytnutí stravy v roce 2008 od 1.2.2008

 

strava

 

Snídaně/režie

Oběd/režie

Večeře/režie

vedlejší jídlo

2x/3x-diabetici/režie

Celkem

druh stravy

cena

normální

15/8,50

26,50/15

18,50/10,50

 

60/34/94

dietní

10/6

26,50/15

14/8

11,50/6

62/35/97

diabetická

8/4

26,50/15

17/10

17,50/9

70/39/109

             

Úhrada za poskytnutí stravy v roce 2008 od 1.9.2008

 

strava

 

Snídaně/režie

Oběd/režie

Večeře/režie

vedlejší jídlo

2x/3x-diabetici/režie

Celkem

druh stravy

cena

normální

15/10,50

26,50/19

18,50/13,50

 

60/43/103

dietní

10/7,50

26,50/19

14/10,50

11,50/7

62/44/106

diabetická

9/7

26,50/19

17/13

17,50/11

70/50/120

Další služby a přání našim klientům se snažíme zabezpečovat našimi zaměstnanci /klíčoví pracovníci/ obstarávání nákupů, psaní dopisů, půjčování knih, časopisů, stříhání, holení, aj./

Jinak je našim klientům zajištěna dle jejich  požadavků:

·pedikúra - dle zájmu vozíme při služební cestě

·holička - dle zájmu vozíme při služební cestě a navštěvuje i klienty v zařízení

·v roce 2008 jsme se domluvili s poštou ČR, že bude dodávat písemnosti do schránky v domově a pokud to budou doporučené písemnosti a do vlastních rukou, předávají je přímo klientům /v tom vidíme přiblížení služeb a užší kontakt se sociálním prostředím/

Tyto služby zabezpečujeme pro většinu klientů, neboť převážná část klientů je imobilních nebo málo pohyblivých. Někteří klienti využívají služeb sami /nákupy potravin, pošta, obecní knihovna/. Pokud je služební cesta do Moravských Budějovic, klient jede s námi a nakoupí si sám/. Také klienty na nákupy a při vyřizování doprovází zaměstnanec, aby klient, pokud může, sám si vyřídil osobní záležitosti. Jinak jsou možnosti služeb ve vesnici omezené.      

V rámci příspěvku na péči jsme se zaměřili více na plnění osobních cílů klientů a domlouváme s nimi i jejich individuální přání, aby se využily i služební cesty např. ve spojení s kulturním programem, nákupem, apod.

·výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Tato činnost je zabezpečována převážně zaměstnanci našeho domova – pracovník sociální péče-aktivizační. Od roku 2008 pracují v našem domově tři pracovníci sociální péče.

Organizování činností vychází z aktivity zaměstnanců nebo využíváme nabídek kulturních subjektů.

O aktivizační činnost se starají tři pracovnice sociální péče, které se snaží o to, aby byly uspokojovány bio-psycho-sociální potřeby každého uživatele a taktéž byly rozvíjeny dovednosti fyzického charakteru.

Za rok 2008 se rozmanitých aktivit v průměru zúčastnilo 63% uživatelů.

Zájmová činnost:

Klienti mohou využívat v obci: knihovnu, kulturní, společenské a sportovní akce dle svého zájmu.

V našem zařízení se mohou věnovat poslechu rádia, sledování televize, mají možnost využít naši knihovnu, půjčit si společenské hry, chodit na procházky, imobilní klienti chodí za dohledu s personálem. Dle přání klienta se snažíme vyjít mu v jeho zájmech vstříc. Velký důraz klademe na aktivní zapojení samotného klienta do rozmanitých aktivit v domově.

Ostatní aktivity, pracovní terapie:

Vhodným způsobem se snažíme klienty zapojit do práce v domově, jejímž cílem je posílení pocitu potřebnosti a udržování soběstačnosti. Klienti vykonávají nenáročné práce – rozdávání drobného nádobí, donáška pošty, drobné nákupy pro jiné klienty, sběr nádobí z pokojů, oprava prádla, pomoc při stlaní a převlékání postelí, aj. S klienty je uzavřena dohoda o pracovní činnosti, za provedenou práci dostávají odměnu za vykonanou práci dle příslušných předpisů. Jsou proškoleni z PO a BOZP.

  •  výchovná , pedagogická činnost: Týká se ÚSP.

·standardy kvality:

Práce na standardech kvality pokračuje průběžně a je směřována k novým přístupům, které přicházejí zvenčí /úprava legislativy, poznatků ze školení a seminářů, apod./, tak i z vlastní zkušenosti. Zvýšenou pozornost věnujeme zejména individuálnímu plánování.

2.      Zdravotní péče a rehabilitace

  • rehabilitace -  vybavenost rehabilitačním zařízením a pomůckami, %využívání rehabilitace uživateli, druhy rehabilitace, které jsou v zařízení k dispozici, kdo rehabilitaci indikuje a kontroluje

Rehabilitaci jsme neměli ani v roce 2008. Nepodařilo se zabezpečit pracovníka. S uživateli pracujeme jinou vhodnou formou. Sestra denně promazává všechny imobilní klienty masážní emulzí nebo naordinovanými gely, aj. Provádí individuální cvičení na pokojích jednotlivých částí těla, provádí s klienty chůzi v chodítkách, používáme masážní lůžko dle přání klientů. Pomůcky a zařízení: drobné pomůcky/kroužky, balónky, aj./, velký balón, perličková masáž a koupel, biolampa, horské sluníčko, přístroj na magnetoterapii, ruční masážní přístroj, přenosný masážní přístroj s nahříváním, masážní lehátko, solux/prohřívání dutin/, /, ultrazvuk, Provádí se aplikace mastí a krémů dle přání klienta.

·zajištění lékařské péče -  ordinační hodiny praktického lékaře pro uživatele, zda je ordinace přímo  v zařízení nebo klienti docházejí jinam, zajištění lékařské péče mimo pracovní  dobu tohoto lékaře,  předpisy léků pro uživatele a poukazy na zdravotní pomůcky atd

Zdravotní péči zabezpečují zdravotničtí zaměstnanci /setry a ošetřovatelky/

ústavní lékař, který má i odbornost psychiatra, čímž nám velmi pomáhá

s klienty s psychiatrickými indikacemi. Lékař je v domově přítomen každou

středu  a dojíždí i podle potřeby  na telefonní zavolání.

V případě nutnosti je volána  rychlá záchranná služba.

V případě nutnosti přijíždí do domova i zubní lékař z Blížkovic.

Recepty na léky se píší průběžně, léky jsou nám dováženy 1x týdně přímo z lékárny ze Znojma nebo pro některé dojíždíme do Moravských Budějovic.

Léky s preskripcí píší jednotliví odborní lékaři.

Poukazy na inkontinentní kalhotky se píší 1 x měsíčně, na rehabilitační a ortopedické pomůcky podle potřeby.

Léky, masti, ostatní přípravky volně prodejné se nakupují klientům dle jejich přání a potřeb.

V našem zařízení převažují klienti, kteří potřebují více zdravotní a ošetřovatelské péče /velký počet klientů je částečně pohyblivých a imobilních, podstatná část klientů je inkontinentních(skoro jedna polovina). Poskytování zdravotní péče mimo domov je zabezpečována na dobré úrovni a spolupráce je až na výjímky dobrá. V loňském roce byl menší problém s dispečerkou sanitek, která trvala na doprovodu klienta, ale zpět našemu pracovníkovi nebyl zabezpečen odvoz.

·hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních  -  uveďte počet uživatelů, počet dnů, odborné oddělení a zdravotnické zařízení, kde byli uživatelé hospitalizováni.

   Domov pro seniory - hospitalizace

Období

Počet klientů

Počet hospitalizací

1. pololetí

5

9

2. pololetí

5

12

Celkem rok

10

21

   Domov se zvláštním režimem - hospitalizace

Období

Počet klientů

Počet hospitalizací

1. pololetí

18                      

25

2. pololetí

               12                

18

Celkem rok

30

43

·výskyt dekubitů, prevence

Prevence proti dekubitům se provádí polohováním na lůžcích /elektrická polohovací lůžka/, vysazováním, promazáváním zad, hyždí, pat. Po koupeli se natírá olejem tělo,  kontrouje se stav pokožky. Používané prostředky: menalind mléko, senso aktiv gel, při výskytu tender wet, dále godasol, mepilex, aktivní uhlí, olej na tělo, zinková mast.

Používají se antidekubitní pomůcky- aktivní i pasivní matrace, podložky, botičky, mumie, aj

Klienti jsou vysazováni do kvalitních polohovacích kardiackých křesel, provádějí se individuální cvičení s klientem, chodí s chodítkem.

Za celý rok 2008 byl výskyt dekubitů u 3 klientů, z toho 2 klientům dekubit vznikl v našem zařízení:

·dekubit zevního kotníku u klienta, kterému se špatně prokrvuje dolní končetina

·dekubit kostrče u klienta – přišel tak z nemocnice

·dekubit paty u klientky

·vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů -  bezbariérovost,

výtahy, vybavení pomůckami atd.

Naše zařízení disponuje lůžkovým výtahem, kam se vejde celá postel. Všechny vchody do místností v hlavní budově jsou bezbariérové, dveře do místností jsou dostatečně široké. Horší je situace se záchody, kde je prostor menší, jsou zde madla

Pomůcky pro uživatele imobilní: imobilní klienti mají k dispozici zvedák na převážení nebo pro možnost zvednutí klienta ze země, 25 ks dřevěných elektrických polohovacích postelí /mohou je ovládat i sami, ostatní postele jsou dřevěné  mechanicky polohovatelné.

Každé lůžko je vybaveno antidekubitní matrací. Problémem jsou hlavní dveře v hlavní budově, které jsou těžké na otevírání. Máme nový výtah, který je snadno ovladatelný a vyhovuje i imobilním klientům a je vybaven hlasovým upozorněním při otvírání a zavírání dveří a informací o tom, kde se výtah nachází.

·restriktivní opatření - typy restriktivních opatření (vypište počet evidovaných restriktivních opatření za rok 2008)

V našem zařízení nepoužíváme kromě postranic u postelí restriktivní opatření. A i použití zábran nepovažujeme za restrikci, ale buď je to na přání klienta nebo z důvodu hrozícího rizika. Zábrany  byly použity v osmi případech za podmínky lékařského zdůvodnění, protokolárního zápisu s podpisem uživatele, který s tím vždy vyjádřil souhlas.

Zábrany: v našem zařízení za rok 2008- používáme zábrany na noc u 2   

klientů na jejich výslovné přání. Toto máme ošetřeno písemným souhlasem obou klientů. Jeden z nich má k dispozici u lůžka signalizační zařízení k přivolání pomoci.

Celý den mají dřevěnou zábranu z obou stran 4 klienti a to z důvodu bezpečí klienta, tito jsou neklidní a hrozí riziko pádu z lůžka. I toto máme od klientů, lékaře a rodinných příslušníků podepsáno. U 3 klientů využíváme na noc i den molitanové

zábrany, které nepřesahují celé lůžko a lze je snadno sundat, jelikož jsou na suchý zip.

·dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období

V roce 2008 v našem zařízení nebyl žádný pracovní úraz.

Proběhla veškerá školení ohledně BOZP a PO.

·práce přesčas

Za práci přesčas je poskytováno náhradní volno.

·čerpání ostatních osobních nákladů – podrobný rozpis

měsíc

příjem

daň

vyplaceno

Leden

1177

176

1001

Únor

1346

202

1144

Březen

1323

199

1124

Duben

1371

206

1165

Květen

1828

276

1552

Červen

1708

258

1450

Červenec

1781

271

1510

Srpen

1443

217

1226

Září

1395

211

1184

Říjen

1684

256

1428

Listopad

1829

278

1551

Prosinec

1684

255

1429

Celkem

18569

2805

15764


·vzdělávání zaměstnanců (celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, prohlubování kvalifikace, doplnění kvalifikace, vzdělávání pracovníků v sociálních službách)

Vzdělávání pracovníků probíhá v souladu s požadavky platných právních norem. Probíhají také interní školení především na úseku sociální a zdravotní péče.

 

Pracovník

Počet školení hradících organizace

Ředitel

2

Účetní

3

Sociální pracovnice

5

Sestra

3

Skladní

1

Kuchařky

4

 

Další:

  1. V roce 2008 si 3 PSP v přímé péči doplnily vzdělání absolvováním kurzu- „ Pracovník sociální péče v přímé péči“, 1 PSP – „ Pracovník sociální péče výchovná péče „Během celého roku se ostatní PSP zúčastnily těchto školení- „ Prevence následků imobility“, „ Komunikace s problémovými typy klientů“, „ Psychózy a komunikace s psychotiky“ , „ Restriktivní opatření“.
  2. Vzděláváni pracovníků v sociálních službách probíhá pravidelně formou interních školení a to za rok 2008 na tato témata: Ošetřovatelské standardy, Dechová cvičení, aktivizační činnosti, Zvládání agresivního klienta, Stres, zvládání stresu, Artistický klient, Demence, dělení, terapie, péče o klienta s demencí, Restriktivní opatření, Individuální plánování, sestavování individuálních plánů, stanovování cílů u klienta.

Zhruba 1x za měsíc se konají sezení klíčových pracovníků, kde se projednávají problémy konkrétních klientů, jejich přání a požadavky.

Bod III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1. Výnosy

·podrobný rozpis všech výnosů,  u vlastních výnosů uvést v komentáři zejména:rozbor plných úhrad od uživatelů, tj. úhrad nákladů na stravu a ubytování    v členění dle dalších faktorů ovlivňujících výši plné úhrady za pobyt v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a  vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

2008

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

2008

Převod 2007

-10000

-120945,50

-130945,5

Předpis

1444208

7641916,5

9086124,5

Ponížený předpis

1418924

7561300,5

8980224,5

Platby

1428924

7646939,5

9075863,5

Příspěvek na péči

530943

3652826

4183769

Bydlení + Strava

897981

3994113,5

4892094,5

Dluh

0

-34776,5

-34776,5

Převod 2007 - dluh z roku 2007

Předpis - předpokládaný příjem za rok 2008

Ponížený p. - předpokládané vrácené prostředky uživatelům

Platby - celkový výnos za rok 2008

Nedoplatky na poskytovaných sociálních službách

Měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou:

   Domov pro seniory

  Průměrný počet uživatelů

  Průměrná měsíční výše

9311,-Kč

                              

    Domov se zvláštním režimem

  Průměrný počet uživatelů

23

  Průměrná měsíční výše

23.451,-Kč

III.2. Náklady  

·podrobný rozpis čerpání nákladů  (rozpis nákladů na opravy uvést v komentáři tak, aby bylo zřejmé, jaké opravy se prováděly – drobné, pravidelně se opakující běžné opravy je možné uvést jednou sumou.)

Rozpis nákladů na opravy

Suma nákladů v Kč

Drobné, opakující se /výtah, telefon, konvektomat/

22.048,16

Pračky, sušičky, myčky, chladnička

32.843,04

Plynová zařízení

38.106,64

Dopravní prostředky/hlavně Fiat Doblo/

96.298

Tiskárny, kopírovací stroj, PC

8.326

Elektrická zařízení

38.363

Zdravotnické přístroje

10.426

·komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu – množství odpadu, rozpis dle druhu, cena za odvoz a likvidaci 1 t odpadu

Třídíte odpad na komunální a nebezpečný

Ano/ne

Ano

Způsob zajištění služby

ve vlastní režii/dodavatelsky

Dodavatelsky

Komunální odpad /KO/

 

Množství KO v roce 2008

t

20,4

Interval svozu

 

1-2 týdně

Subjekt, který provádí svoz KO

název

TS Moravské Budějovice

Subjekt, který likviduje KO

název

ESKO-T s.r.o. Třebíč

Způsob likvidace odpadu

př. spalování

Skládka

V případě spalování, subjekt

 

 

Cena za likvidaci 1t odpadu

1715,50,-Kč

Nebezpečný odpad/NO/

 

Množství NO

t

0,8688

Subjekt, který provádí svoz NO

název

Nemocnice Znojmo

Subjekt, který likviduje NO

název

Nemocnice Znojmo

Způsob likvidace NO

 

Spalování

V případě spalování uvést subjekt

název

Nemocnice Znojmo

Cena za likvidaci 1kg NO včetně poplatku

13,10,-Kč

Cena za odvoz fekálií

9071,-Kč

·nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb

Náklady

Rok celkem Kč

Počet lůžek

Lůžko/měsíc Kč

Lůžko/měsíc obě služby Kč

Domov pro seniory

3,156.468

13

20.233

19.889

Domov se zvl. režimem

12,664.800

54

19.544

III.3. Finanční majetek

·         uvedení stavů na bankovních účtech

číslo účtu

Zůstatek v Kč

24110-běžný

1,102.202,59

24112-rezervní

1,712.727,57

24113-odměn

663.220

24114-investiční

78.473,41

24310-FKSP

454.236,67

Celkem

3,482.876,20,-

·vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP

Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem FKSP:  –108.074,-- (88.596,-- KZ na účtu 335 10 půjčky, 900,-- životní připojištění na leden 2008, 18.578,-- 2% příděl do FKSP – dorovnání záloh)

·provozní pokladna, pokladna FKSP

261 00 provozní pokladna – 19.939,--

261 10 pokladna FKSP – 0

·informace o stavu cenin

Ceniny

Kusů

Celkem Kč

Známky

384

1,-

385,-

Známky

19

10,-

190,-

Kolek

1

100,-

100,-

Celkem

 

675,-

Pohledávky v roce 2008 u klientů:

·1. klient – 7.088,- Kč je již uhrazeno

·2. klient – 18.088,- Kč je již uhrazeno

·3. klient – 4.401,-Kč dle usnesení soudu nemusí platit. Zkoušíme se domluvit, zatím bez úspěchu /písemná domluva/

·4. klient – 1.409,- Kč dle usnesení soudu nemusí platit. Zkoušíme se domluvit, zatím bez úspěchu /písemná domluva/

·5. klient – 2.633,-Kč je v dědickém řízení

·6. klient – 1.157,- Kč je v dědickém řízení

III.5. Dotace a příspěvky

·včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního

rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv podrobný rozpis přijatých dotací  a příspěvků a informace o jejich čerpání

 

 

Dotace, příspěvek 2008

Výše dotace, příspěvku v Kč

Příspěvek na provoz bez úč. určení z rozpočtu JMK

824.000

Neinv. dotace od MPSV Domov se zvláštním režimem

5,143.000

Neinv. dotace od MPSV Domov pro seniory

1,425.900

Celková dotace

7,392.900

III.7. Doplňková činnost

·komentář týkající se doplňkové činnosti

Doplňková činnost je využívána k naplnění kapacity výroby obědů. Obědy jsou prodávány přednostně důchodcům ve vesnici a okolí, ale i dalším zájemcům, abychom naplnili kapacitu kuchyně Cena oběda vychází z kalkulace nákladů.

Rok 2008výnosy: 246.548,83,-Kč

náklady: 222.534,92,-Kč

výsledek hospodaření: 24.013,91,-Kč