Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Pracovník v sociálních službách - přijmeme na dobu určitou (září - prosinec 2021) - více viz. výběrové řízení

Informace o možnosti návštěvy

Dle platných opatření Vlády ČR, MZČR a Doporučených postupů MPSV stanovuje ředitel Domova pro seniory Hostim, p.o. tato pravidla pro návštěvy.

S účinností od 9.7.2021 do odvolání

se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím službám v pobytové formě (podle § 44,  49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.
 
Režimová opatření poskytovatele pro návštěvy

Termíny a časy návštěv musí být předem určený pro každou návštěvu. Je nutné předchozí domluvení návštěvy se sociálními pracovnicemi, č.t. 515 258 000, 739 820 603 – Bc. Palátová Michaela, vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice nebo 604 724 165 – Hučková Olga, DiS, sociální pracovnice.

Návštěvy jsou možné v těchto dnech: středa, pátek, sobota a neděle v čase od 14.00 do 15.30 hod. Maximální délka návštěvy je 60 minut.

Návštěvy mohou probíhat v režimu 2 osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.

Po dobu návštěvy používají navštěvující osoby ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Návštěvy jsou možné za těchto podmínek:

Pracovník DpS Hostim vyzve návštěvníky, aby přešly do vchodu na Budově I, kde se budou provádět testy. Před odběrem navštěvující osoby vyplní informovaný souhlas s provedením testu a čestné prohlášení.

Po odběru návštěvníci v průjezdu vyčkají na výsledek testu (cca 10 minut) Dodržují odstupy od ostatních navštěvujících a od personálu domova.

Návštěvy probíhají na Budově I, II a III. Na každé budově je v daný den jedna návštěva.

Budova I. – návštěvy probíhají na jídelně

Budova II. – návštěvy probíhají na chodbě u zadního vchodu. Před návštěvou pracovníci v přímé péči připraví toto místo k návštěvě.

Budova III. – návštěvy probíhají na chodbě v přízemí. Před návštěvou pracovníci v přímé péči připraví toto místo k návštěvě.

Návštěvy probíhají také ve venkovním areálu domova.

Po každé návštěvě je nutné větrání dané místnosti nebo pokoje a je nutná také desinfekce návštěvních prostor.

U imobilních uživatelů probíhají návštěvy na pokojích a musí být zajištěny paravánem, tak aby byla oddělena od lůžek od ostatních uživatelů. Je zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami.

Návštěvy jsou zakázány u uživatelů služeb dočasně umístěných na samostatném izolačním pokoji po dobu karantény

Zákaz návštěv

 na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje vám sdělujeme, že od 21.09.2020 platí v našem zařízení ZÁKAŽ NÁVŠTĚV.

Informace k videohovorům v Domově pro seniory Hostim, p.o.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

obracíme se na Vás s informací, že se nám podařilo vytvořit možnost spojení s Vašimi blízkými v DpS Hostim, p.o. prostřednictvím videohovorů. Máme k dispozici 1 tablet, který je vybaven SIM kartou s datovým balíčkem a na který jsme nainstalovali následující aplikace pro možné videohovory:

1.WhatsApp

2. Messenger

3. Skype

Aby to bylo v našich organizačních možnostech zprostředkovávat hovory, prosíme Vás, aby jste si alespoň den dopředu domluvili přesný termín a čas se sociální pracovnicí:

 Olga Hučková, DiS. - +420 739 820 603

Videohovory je možné uskutečnit zatím každý všední den v časech od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:30 h. Jsme omezeni počtem personálu.

PROSÍME, NEVOLEJTE ANI NEVYŽADUJTE SPOJENÍ MIMO UVEDENÝ ČAS - NENÍ TO V NAŠICH MOŽNOSTECH.

Děkujeme za Vaše pochopení a těšíme se společně s Vámi na realizované videohovory!

Poděkování

Děkujeme všem, kteří šili roušky, těm kteří pomohli zajistit ochranné štíty a další pomůcky  pro Domov pro seniory Hostim, p.o. Každé Vaší pomoci si velice vážíme.

Oznámení

Vážení rodinní příslušníci, opatrovníci..

Od 23.3.2020 dochází k omezení provozu kanceláře sociálních pracovnic. V případě potřeby volejte na telefonní číslo: +420 739 820 603.

Děkujeme za pochopení.

V Hostimi dne 20.3.2020 Hučková Olga, DiS.

Zákaz návštěv

Vážení návštěvníci,

od 10.3.2020 platí zákaz návštěv. Toto nařízení vyplývá z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.3.2020.

Děkujeme za pochopení

Návštěvy jsou vyloučeny pro osoby, u kterých jsou projevy infekce

Na základě doporučení Jihomoravského kraje žádáme osoby s příznaky infekčního onemocnění, aby nevstupovaly do Domova pro seniory Hostim, p.o. Tento zákaz vstupu platí od 27.02.2020 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení

Dne 28.02.2020 nebude přítomna sociální pracovnice. Děkujeme za pochopení.

PF

vánoční přání.jpg

Vánoční setkání s rodinnými příslušníky v Domově pro seniory Hostim, p.o.

Srdečně Vás zveme na vánoční setkání s rodinnými příslušníky, které se koná v pátek dne 20.12. 2019 od 9.30 hod. Budeme rádi, když si najdete chvilku a strávíte s námi předvánoční čas. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oznámení

V týdnu od 8.7.2019 - 12.7.2019 volejte pouze na toto telefonní číslo: +420 515 258 000.

Děkujeme za pochopení.

Mezigenerační den v Domově pro seniory Hostim, p.o.

Mezigenerační den - jpg.jpg

Setkání s rodinnými příslušníky v Domově pro seniory Hostim, p.o.

Srdečně Vás zveme na setkání s rodinnými příslušníky, které se koná v pátek 10.5.2019 od 9.30 hod. do 11.00 hod.

Budeme rádi, když si najdete chvilku a přijdete se za námi podívat. Těšíme se na Vaši návštěvu.

S platností od 13.3.2019 jsou v Domově pro seniory Hostim, p.o. povoleny návštěvy.

V Hostimi dne 13.3.2019 Mgr. et. Mgr. Jindřich Formánek

Omezení návštěv

Vzhledem k výskytu respiračních onemocnění prosíme o omezení návštěv v Domově pro seniory Hostim, p.o. s platností od 20.02.2019 až do odvolání.

Děkujeme za pochopení

V Hostimi dne 19.2.2019 Mgr. et. Mgr. Jindřich Formánek

V DOMOVĚ PRO SENIORY HOSTIM POMÁHALI

Datum konání: 15. 6. 2016

DSCN0449.JPGDSCN0459.JPG

 V Domově pro Seniory Hostim, p. o se uskutečnila v květnu akce „Pomáhejte s námi“ ve prospěch Oblastní charity Znojmo. Pracovníci Domova se rozhodli pomoci lidem v nouzi, rodinám s dětmi, osobám s tělesným či mentálním postižením a dalším uživatelům služeb naší organizace. Darem jsme tak získali hračky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, nádobí, školní pomůcky, výtvarné potřeby, materiál pro pracovní terapii a další. Všechny tyto věci využijeme ve prospěch našich uživatelů.

Rada bych poděkovala všem, kdo se na této akci v Domově pro seniory podíleli a všem, kteří přispěli. Je to pro nás, pracovníky Charity signál, že nejsme na tuto práci sami a že jsou mezi námi lidé, kterým osud lidí, kteří se ocitli ve složité životní situaci, není lhostejný a chtějí jim společně s námi pomáhat. Děkujeme!

Radka Růžičková, vedoucí služby Rodinný sociální asistent.

 


Autor: Kateřina Krejčová, DiS. Publikováno 15. 6. 2016 14:53

Dobrovolnické centrum - STŘED, z.ú.

Datum konání: 9. 12. 2016

Měli jsme tu čest uspořádat výcvik dobrovolníků a jak se jim u nás líbilo?

Toto o nás napsali: V pátek 9. 12. 2016 uspořádalo Dobrovolnické centrum STŘED výcvik dobrovolníků, který probíhal v Domově pro seniory v Hostimi. Tímto děkujeme nejen všem zúčastněným za jejich poznatky, aktivitu a upřímnost, ale také domovu pro seniory za poskytnutí prostor s nádechem krásné vánoční atmosféry.

Velmi děkujeme Dobrovolnickému centru - STŘED, z.ú. za důvěru a už se těšíme zase na další spolupráci.

Více na: https://www.facebook.com/Dobrovolnick%C3%A9-centrum-ST%C5%98ED-z%C3%BA-148220865324799/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


Autor: Kateřina Krejčová, DiS. Publikováno 19. 12. 2016 20:59

Oznámení

Dne 21.12.2018 nebude přítomna sociální pracovnice.

V případě potřeby volejte na telefonní číslo 739 820 603.


Publikováno 20. 12. 2018 8:16

PF

vánoční přání.jpg

 


Publikováno 20. 12. 2018 8:18

TESTOVNÍ V ZAŘÍZENÍ

V zařízení probíhá plošné testování antigenními testy dle Mimořádného opatření Ministerstva Zdravotnictví ČR k

testování antigenními testy v pobytových sociálních službách.

Dle nařízení se ukládá poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů se zvláštním režimem testování s

frekvencí nejméně jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru

SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů.

V případě zjištění pozitivního testu bude informována určená kontaktní osoba uživatele služby.

 


Publikováno 11. 11. 2020 11:13

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří.jpg

 


Publikováno 3. 10. 2018 14:34

Den sociálních služeb

0001.jpg


Publikováno 13. 8. 2018 11:39

Oznámení

Dne 20. 08. 2018 nebude přítomen sociální pracovník. V případě potřeby volejte na tel. číslo: 739 820 603.


Publikováno 13. 8. 2018 11:37

Koncert p. Fajtla

Fajtl-koncert.jpg

 


Publikováno 18. 7. 2018 11:06

MEZIGENERAČNÍ DEN

pozvánka-na-Mezigenerační-den-17.-6.-2018.jpg

 


Publikováno 18. 5. 2018 10:56