Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie DpS Hostim

Historie DpS Hostim

Tvrz v Hostimi vybudovali vladykové z Bukoviny v první polovině 14. století. Jejím stavitelem byl nejspíše Heřman z Bukoviny, jenž se po Hosimi roku 1325 poprvé psal. Důvodem pro založení tvrze byla nejspíše ta skutečnost, že počet členů rodu, jenž od počátku 14. století sídlil na rodovém hradě Bukovině, se příliš rozrostl. Nejspíše, protože za současného stavu poznatků nelze zcela vyloučit ani tu možnost, že hostimská tvrz vznikla dříve než samotný hrad Bukovina. První přímá zmínka o tvrzi pochází až z roku 1364, kdy na ní seděl Jan z Bukoviny. Po nečekaně brzkém vymření rodu Hostimských rodu 1417 přešlo zboží na Jana Vajtmilnara ze Žerotic. Vajtmilnarové nechali Bukovinu zpustnout a některých statků se zbavili, Hostim si však ponechali, ba možná zdejší tvrz pozdně goticky přestavěli. A pokud ne oni, pak jistě Hynek Bítovský z Lichtenburka, jenž se jako držitel Hostimi připomíná roku 1464. Zdeněk Bítovský z Lichtenburka prodal roku 1563 hostimské zboží Václavovi Hodickému z Hodic, který je obratem (1564) přepustil Jiříkovi Valečskému z Mírova. Jiřík v Hosimi žil a roku 1589 zde i zemřel. Sňatkem s jeho vdovou získal zboží Ladislav Šlejnic ze Šlejnic, jenž v Hostimi sídlil až do roku 1625. Pro tvrz bylo významné, že buď Jiřík Valečský nebo Ladislav Šlejnic, či snad oba postupně přestavěli tvrz na renesanční zámek. Do roku 1650 pak držela Hostim hrabata z Náchoda, poté přešel do rukou cizí šlechty. Roku 1665 připojil Louis Radouit de Souches Hostim k Jevišovicím, s nimiž pak sdílela další osudy. Přesto se na hostimském zámku ještě jednou stavělo: hrabata za Gatterburgu, která držela statek v letech 1721 – 1789, dala novou, barokní vizáž jeho jižnímu čelu. Majitelé statku se pak rychle střídali, v roce 1858 jej získali Lichtenštejnové a roku 1908 hrabě Ferdinand Trautmannsdorf. Po druhé světové válce byl zámek zestátněn a adaptován na sociální účely, jimž slouží dodnes.

Obec Hostim leží 9 km východně od Moravských Budějovic v mírně zvlněné krajině Jevišovické pahorkatiny. V minulosti mělo významné postavení díky tomu, že bylo sídlem majitelů hostimského panství. Od toho se odvíjel jak hospodářský, tak i společenský život.

Zámek byl využíván jen pro potřeby obce. Od roku 1947 zde trávily prázdniny děti z Brna. V roce 1951 byla místo rekreace dětí v zámku zřízena škola pro lidovou správu, ve které se vzdělávali nově zvolení zástupci místní samosprávy. Pro nynější využití zámku jako domova důchodců byl objekt upraven v roce 1956 a první důchodci se přistěhovali v dubnu 1957. Od tohoto roku do současnosti využilo a využívá sociálních služeb v domově 1397 klientů.