Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Poslání a Uživatelé - cílové skupiny uživatelů

Poslání, Uživatelé - cílová skupina uživatelů, Zásady

Posláním služby Domova se zvláštním režimem v Hostimi je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, onemocnění Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, pravidelnou péči a pomoc dle jejich individuálních potřeb. Usilujeme o aktivní podporu jejich samostatnosti, motivujeme je k činnostem, které vedou k jejich sociálnímu začleňování. Naší snahou je poskytovat sociální službu kvalitně, aby byla v zájmu uživatelů, aby zajišťovala jejich lidská práva a základní svobody. Chceme umožnit uživatelům žít s důvěrou v důstojném a bezpečném prostředí, které již nemůže být zajištěno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cíle poskytované sociální služby domov se zvláštním režimem

S podporou přirozených aktivit a pomocí personálu individuálně zajistit uživatelům udržení soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, osobní péče, orientace v prostředí pobytové služby a v oblasti kontaktu se společenským prostředím a rodinou. Dále v souvislosti se soběstačnosti uživatelů zajistit pomoc v oblasti osobních práv, svobod a uplatňování vlastní vůle to s podporou a pomocí odborně vzdělaného personálu. Zajistit uživatelům služby na základě jejich individuálně zjištěných potřeb důstojné a bezpečné prožití seniorského období života, při zachování jejich zvyklostí. Poskytnout rychlou dostupnost u volné kapacity pobytové služby domova se zvláštním režimem žadateli, který se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

 • Osoby starší 55 let s chronickým duševním onemocněním, nebo osoby se syndromy demence, osoby trpící Alzheimerovou chorobou, které mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich přirozeném sociálním prostředí.
 • Osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která již nemůže být vyřešena v jejich původní domácnosti (jinými místně dostupnými službami např. pečovatelská služba, odlehčovací služba, denní či týdenní stacionář a nebo péče blízké osoby).

 Věková struktura cílové skupiny:

 • Dospělí od 55 let
 • Mladší senioři (65 - 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Služba domov se zvláštním režimem není určena:

 • osobám požadujícím jiný druh sociální služby
 • Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

Zásady sociální služby domov se zvláštním režimem :

 • Individuální přístup: Usilujeme o respektování individuálních přání, potřeb a cílů uživatelů.
 • Dodržování lidských práv a svobod uživatelů: Respektujeme jedinečnost každého uživatele a službu poskytujeme tak, aby byla jeho práva a svobody dodržovány.
 • Podpora samostatnosti: Individuálním plánováním usilujeme o samostatnost uživatelů dle jejich potřeb a možností.
 • Odbornost a týmová spolupráce: Účelem zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb je týmová spolupráce, kvalitní a odborně vzdělaný personál.
 • Otevřenost sociální služby: zaměřujeme se na spolupráci s rodinou, přáteli, obyvateli obce a podporujeme uživatele v kontaktech se sociálním prostředím.
 • Důstojnost a úcta: Respektováním jedinečnosti každého uživatele, dodržováním jejich práv a svobod vytváříme podmínky pro důstojné prožití života.
 • Respektování soukromí dodržujeme soukromí uživatelů vzhledem k provozním a stavebním podmínkám. Dbáme na zachování mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích.