Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Obslužná a aktivizační sociální péče

Obslužná a aktivizační sociální péče: 

Tým tvoří:

 • 22 pracovníků v sociálních službách - přímá obslužná péče
 • 3 pracovníky v sociálních službách – aktivizační

Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Obslužnou péči kolem uživatelů provádí pracovník v sociálních službách s odbornou kvalifikací. Poskytují obzvlášť obtížnou a namáhavou komplexní obslužnou péče o fyzicky a psychicky postižené klienty, poskytují pomoc při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, při posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb. Pracovníci informace klientům předávají pro ně srozumitelnou formou.

Vedoucí SoÚ

Bc. Michaela Palátová
tel: +420 515 258 000

Pracovník v sociálních službách – aktivizační

Volnočasové aktivity organizují tři pracovnice v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost dále jen aktivizační pracovnice. Aktivizační a zájmová činnost je nabízena uživatelům podle jejich schopností a dovedností. O volnočasových aktivitách jsou uživatelé informováni aktivizačními pracovnicemi nebo pracovnicemi v přímé péči, dále se také mohou informovat na nástěnkách, které jsou umístěné na každé budově. Aktivizační pracovnice připravují individuální a skupinové programy. Náplň jednotlivých činností vychází z individuálního plánování služby s uživateli a odvíjí se od schopností, dovedností a zájmu jednotlivých uživatelů. Kulturní a společenské činnosti uživatelů jsou zajišťovány v souladu s celoročním plánem, ze kterého je sestavován a upravován plán měsíčních aktivit a akcí.

Pravidelné aktivity

 • trénování paměti
 • nácvik jemné motoriky
 • oslava narozenin
 • muzikoterapie
 • reminiscence
 • canisterapie
 • skupinové cvičení
 • individuální cvičení
 • mše svatá
 • společenské hry

Kulturní akce

 • sportovní dny
 • výlety do okolí
 • masopustní rej
 • pálení čarodějnic
 • Den otevřených dveří
 • opékání špekáčků
 • Dny sociálních služeb
 • koncerty
 • vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
 • vánoční koncert

Uživatelé si také mohou půjčit knihy v místní lidové knihovně v Hostimi nebo v městské knihovně v Moravských Budějovicích. V zařízení je také možno využít služeb kadeřnice a pedikérky. Pro imobilní uživatele jsou služby zprostředkovány na pokojích. K vycházkám a posezení je využíván zahradní altán a přilehlý areál domova.

Aktivizační

e-mail: aktivizacni@domovhostim.cz

Klienti našeho domova navštěvují podle svých zájmů a přání různé aktivizační programy:

viz. Fotogalerie