Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro zájemce > Jak podat žádost do DpS Hostim

Jak podat žádost do DpS Hostim

Pokud máte Vy nebo Váš rodinný příslušník zájem o umístění do našeho zařízení, je nutné podat k nám písemnou žádost.

Krok č. 1. Žádost si vyzvedněte přímo u sociálních pracovnic nebo si ji můžete STÁHNOUT  z našich webových stránek.

Rádi vám poradíme s vyplněním žádosti a zodpovíme všechny vaše dotazy. Je možné si prohlédnout i náš domov. Na návštěvě se můžete domluvit se SOCIÁLNÍMI PRACOVNICEMI.
Krok č. 2. Vyplněná žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

  • Žadatelem vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář - zde stáhnout
  • Vyjádření lékaře - zde stáhnout
  • dát ještě do jedné obálky a zaslat společně s žádostí

Žádost i s přílohami je možné doručit do domova osobně žadatelem popř. jeho zástupcem, rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou, případně poštou.
Krok č. 3. Po přijetí žádosti provede sociální pracovnice šetření po podání žádosti. O termínu sociálního šetření budete vždy předem informování.

  • V případě, že bude Vaše žádost schválena, bude žádost zařazena do evidence žadatelů o sociální službu a o této skutečnosti budete písemně vyrozuměni. V případě uvolnění místa budete kontaktováni a bude s Vámi zahájeno jednání o uzavření smlouvy a o nástupu do zařízení.
  • V případě, že bude vaše žádost zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky k umístění do zařízení, bude Vám zasláno písemné vyrozumění o nezařazení žádosti do evidence čekatelů, a to včetně odůvodnění. V tomto případě Vám samozřejmě poskytneme další informace o možnostech řešení vaší situace.
     
    Bližší informace o přijetí do Domova pro seniory Hostim Vám poskytnou SOCIÁLNÍ PRACOVNICE.