Domov pro seniory
Hostim
příspěvková organizace pozadí-logo
mapa „Rádi Vám podáme ruku k řešení Vaší životní situace“

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Výroční zpráva 2007

výroční zpráva 2007.doc - TISK

1/ název a adresa, zřizovatel, vedoucí pracovníci, kontakty:

 

název: Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, 671 54  Hostim 1

 

zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, tel.: 541 651 111

 

vlastník objektu: Obec Hostim

 

počet lůžek: 75

 

počet zaměstnanců: 40

 

vedoucí pracovníci: Mgr. Jindřich Formánek

 

                                p. Jana Součková – účetní, zástupce ředitele, vedoucí         

                                                                         ekonomicko-provozního úseku

    

                               p. Marie Pennová – vrchní sestra, vedoucí úseku sociální a

                                                                        zdravotní péče

 

                               p. Yvona Formanová – vedoucí stravování

                       

                               p. Marie Hotová – vedoucí kuchařka

 

sociální pracovnice: sl. Kateřina Krejčová, sl. Michaela Stejskalová

 

kontakt:  telefon: 515/258229, fax: 515/258194

 

                   ředitel: 515/258057

                   účetní, vedoucí stravovacího úseku: 515/ 258229

                   sociální pracovnice: 515/258000

                   vrchní sestra: 515/258113

 

                   email: ddhostim@tiscali.cz

                              reditelddhostim@tiscali.cz

                         

                   www.domovhostim.cz

 

 2/ organizační členění:

 

 ŘEDITEL - 1. - ekonomicko-provozní úsek

                        - účtárna

                        - pokladna sociální pracovnice

                        - údržba

                    

                    2. - úsek sociální a zdravotní péče

                        - sociální a zdravotní úsek

                        - úklid

                        - prádelna

                    

                    3. - stravovací úsek

                        - sklad

                        - kuchyně

 

3/ personální obsazení domova:

Pracovní pozice

Počet pracovníků domova

ředitel

1

účetní

1

sociální pracovnice

2

vedoucí stravování

1

vrchní sestra

1

zdravotní sestra

6

vrchní kuchařka

1

PSP-geriopracovník

1

ošetřovatelka

2

PSP-přímá péče

10

kuchařka

4

údržbář

2

uklízečka

5

prádelna

2

Celkem pracovníků

40

 

Lékař je zaměstnán na úvazek 0,06 hodin

Psycholog:5x-6x za rok přijíždí za klienty

 

4/ komplexní zhodnocení roku 2007:

 

V roce 2007 vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách, který zásadně mění dosavadní praxi v celkové práci poskytovatelů sociálních služeb (např.je uzavírána smlouva o poskytování sociálních služeb mezi klientem a poskytovatelem, jsou kladeny vyšší nároky na práci poskytovatele včetně doplňování a zvyšování kvalifikace pracovníků, výši úhrady v souladu se zákonem a prováděcím předpisem stanovuje poskytovatel, apod./.

V roce 2007 jsme dokončili práci na Rozvojovém plánu organizace s výhledem do roku 2013, který řeší komplexní transformaci zařízení.

V roce 2007 jsme poskytovali služby v domově pro seniory pro 20klientů a v domově se zvláštním režimem pro 55 klientů.

 

Při poskytování sociálních služeb v našem zařízení a po konkrétních zkušenostech s potřebami klientů chceme transformovat postupně zařízení na poskytování rezidenční služby pouze v domově se zvláštním režimem.

V hlavní budově – pro klienty s demencí /i imobilní/

Taktéž po opravě vedlejší budovy chceme pracovat v péči o tyto klienty, ovšem s lehčí formou demence.

 

Domov pro seniory:

Kapacita

20

Počet uživatelů k 31.12.2007

13

Obložnost

93,7%

Evidenční počet neuspokojených uživatelů

2

Počet přijatých uživatelů

2

Počet ukončených pobytů

2

Průměrný věk uživatelů

74,3

Domov se zvláštním režimem:

Kapacita

55

Počet uživatelů k 31.12.2007

54

Obložnost

94%

Evidenční počet neuspokojených uživatelů

5

Počet přijatých uživatelů

27

Počet ukončených pobytů

32

Průměrný věk uživatelů

75,5

5/ základní ekonomické údaje:

Údaje z rozvahy k 31.12.2007

 

Řádek rozvahy

 

Kč (tis.)

stálá aktiva

01

3,341

zásoby

51

196

pohledávky

75

412

finanční majetek

 

89

3,523

ostatní aktiva

124

38

aktiva Celkem

125

7,510

majetkové fondy

131

3,719

finanční a peněžní fondy

138

3,258

výsledek hospodaření

 

158

379

cizí zdroje (závazky)

 

159

154

pasiva Celkem

202

7,510

Zpracoval: Mgr. Jindřich Formánek – ředitel

 

V Hostimě: 12. 3. 2008