Domov pro seniory
Hostim
příspěvková organizace pozadí-logo
mapa „Rádi Vám podáme ruku k řešení Vaší životní situace“

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Sociálně právní poradenství

Sociální péče
Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ubytování
a stravování

Vítáme Vás na našich stránkách

Domov pro seniory Hostim, p.o.

Krizový plán Domova pro seniory Hostim, p.o.

Domov pro seniory Hostim, p.o. má zpracovaný krizový plán, který bude aktivní v případě nákazy v zařízení, karantény zařízení a uzavření lokality.

V případě potřeby volejte na tato telefonní čísla:

Budova II: pracovníci v přímé péči - 604 785 382

Budova I: zdravotní personál - 733 267 215

Budova I: pracovna zaměstnanců - 515 258 113

Sociální pracovnice - 739 820 603

Posláním služby Domova se zvláštním režimem v Hostimi je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, onemocnění Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, pravidelnou péči a pomoc dle jejich individuálních potřeb. Usilujeme o aktivní podporu jejich samostatnosti, motivujeme je k činnostem, které vedou k jejich sociálnímu začleňování. Naší snahou je poskytovat sociální službu kvalitně, aby byla v zájmu uživatelů, aby zajišťovala jejich lidská práva a základní svobody. Chceme umožnit uživatelům žít s důvěrou v důstojném a bezpečném prostředí, které již nemůže být zajištěno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Naše zařízení je součástí sítě domovů na Znojemsku a vykrývá západní část Jihomoravského kraje. Nalézá se 9km od Moravských Budějovic.

Domov pro seniory Hostim je příspěvkovou organizací a od 1.1.2003 je jejím zřizovatelem Jihomoravský kraj .

Domov pro seniory Hostim poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem. Tato služba je poskytována v nepřetržitém celoročním provozu a je zajištěna kvalifikovaným personálem na adrese:

Domov pro seniory Hostim

příspěvková organizace

671 54 Hostim 1

 

 Ke shlédnutí - VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA DpS HOSTIM